B fl I Sb- 21 290 maal (v.j. 170) rffl De overige onderzoekingen hadden betrekking op de aanwezigheid van geneesmiddelen in lichaamsvochten, waaronder die van streptomycine en chlooramphenicol. Er werd een uitgebreid onderzoek verricht naar de eigenschappen van thrombocyten (bloedplaatjes). Er werden methoden uitgewerkt voor de bepaling van pseudocholinesterase en van het ijzerbindend vermogen van bloedserum. De overige onderzoekingen hadden betrekking op bloedkleurstoffen, bloedstollingsfac- toren, lipoïden en aminozuren. Aan de laboratoria der ziekenhuizen werden regelmatig adviezen betreffende verbetering der werkwijzen verstrekt. Voor deze labo ratoria werden op 13 070 voorschriften (v.j. II 601) reagentia en chemicaliën afgeleverd. 224 maal (v.j. 174 maal (v.j. 19 maal (v.j. 65 maal (v.j. 46 maal (v.j. 402) 29) 78) 133) In deze cijfers zijn niet begrepen de voorschriften tot verstrekking van verband. Voor een nadere specificatie van deze getallen zij ver wezen naar de desbetreffende bijlage van dit verslag. De aankoopwaarde van de afgeleverde geneesmid delen bedroeg 1.105.112,43, waarvan 469.000 voor antibiotica, p.a.s., cortisone en cortrophine. De aan koopwaarde van de afgeleverde verbandmiddelen be droeg 239.041,65. De kosten per verpleegdag waren in het verslagjaar gemiddeld ƒ1,24 voor geneesmiddelen en ƒ0,26 voor verbandmiddelen. In Januari werd de nieuwe bestelwagen in gebruik genomen t.w. een Chevrolet-bestelwagen van 1,5 ton van hetzelfde type als de reeds in gebruik zijnde auto. Beide wagens zijn, mede door het vervoer tussen de ver spreid liggende magazijnen, bijna altijd in dienst. Het aantal onderzoekingen voor de ziekenhuizen on derging enige uitbreiding (3 915, v.j. 3 547). Vooral het aantal onderzoeken van tijdrovende aard steeg aan merkelijk. De meest voorkomende onderzoekingen hadden betrekking op: Alkali en aardalkali metalen, bicarbonaat en chloride in bloed enz Ijzer in bloedserum Eiwit in cerebrospinaalvocht Electrophorese van serum- eiwitten Hormonen, vitaminen en fer menten Vergiften (totaal) hiervan zware metalen en ar senicum barbitalen enz koolmonoxyde Het tekort aan ruimte voor het overzichtelijk opber gen van de boeken en tijdschriften is in de loop der jaren tot een steeds ernstiger probleem geworden, dat een vlotte wijze van werken aanzienlijk belemmert. l 631 maal (v.j. I 896) 566 maal (v.j. 351 maal (v.j. VBRSLAG GEMEENTE APOTHEEK. Overige instellingen GD. 6 x 1000 x 1OOO 416) 338) 268) 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Bezorging. Medisch-chemische afdeling. G G. en Overzicht van de verstrekking van geneesmiddelen over de jaren 1 91 51 95 5 (aantal recepten) Bibliotheek en documentatie. 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 per jaar 1^5 1920 1925 1930 1935 1940 1942 1944 1945 1946 1947 1948 om de 5 jaar om de 2 jaar IZiekenhuizen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 271