I i i? Is r i i !h 'J c ca jfc .1 I 5 y o o II Hl 1§21 1 lij:? -^1 _e> CXf O 2 22 l 1 i ia 11 E lliPlfl e-s L Lil e u S' g E :?|shih i ï^lH 11 aS q/ I z 1 I I 1 11 S r= e R 8« £2 Q Jj S q <j Q H i. L L 5 3 I r g 8 E g. .12 rö 5 o o tü 8 .2 R en’ en s I o" r~" r- en r-~ rM on SS 3S SS I S3 l.a L l t r- oo" Q M-j N© o en o O N© CM CM r- Tj- CM SS g eö.S S2 SS n Ln L L <D r- oo Q irT Tt O en O O m cm cm r- rf cm 60 S 1 I I I I IS n Ln L L '©r—ooO’X' rt o m a a en cm CM F" T CM a s 2 SS S8 R8 is - n Ln L L r- oo O Mn" KD O en O O CM CM r> CM L oo Mn o\ 'O Tf - Z w 2 e 5 •o 2! -8 s 2 5 CC C J- VJ o o oo w e o c T :|sii|0 S?.O“?=-8 VERSLAG GEMEENTELIJKE DRUKKERIJ s s s s n© Mn V) Mn" n©" N© CM On OO CM 5 c g rz O H CO O H O u S o O 2 H CM en «rj N© On QO CM n© n© oo 5 2 3 o 5 y E O C o CM~ en en O' oc cm" n© NO CO JD E u 3 D e»-. v. j m in o 5 i N 5 o CM CM en CM CO in o on n© cm" M~1 n© N© Ch CM en en en E o OJ Q 55 (D Q. v> _n ro CQ ON n© cm" Mn N© TF On vT r- On Mn on o" ON nd r- O Mn en Mn O E q 02 OC CM en r- cm on o’ i S a? °T r-~ O O el ei I •Q l" l" j" |"j cm" Tt en O o oo Mn oo" Tt CM fE rf en o t g as »q- o O co ca Tf I 'O i„cm^ - r-" oo un O en O O CM CM r- TT CM <5 T3 en 1-1 |2 CM C QaliOoCaaHO o a _r n CM 00 i cm cm o\ ni rt" «r? o o" cm" >n" Tt" r~" SSSPSS3 «S <N o rj r4 r-o - 5* s s s s s s s J/J <L> C 8 E 8) ei - -E c S -5 5 I C’S O <D ê73 c s-2 J's en Tf I Mn I I os C^ 1^ CM P CM^ o x"© Mn" o" Tt O en O O en en cm CM rt en cm’ - en oc u ffl <U oaa ‘1 ta o o öo^ c-| 8 o *o G5 -H Q 2- o si ^<QüS£a: O - - ra E 2 SS '©r--Mn en C©O Mn^© O Tt O C> Mn cm^ en_ en oo oo" r-" cm" r-" on" oo wn en" r- en rt cm on xt Tt r~ on sC en cm no On' rf ON ON cm Mn Mn CM CM CM C 'E c - ei SU 04 q 0ü 5 Bi O X O ÏË- s? c 5 c 8.2 cm en’ xr Mn n© rt*i -x z rt i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 280