23 k 3 2 37oj 100 GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING Gemiddelde classificatie-inhoud Premieregeling 1950/1953 Totaal. Periode. Particulier. Gemeente. x) gemiddeld 311 m3. o) gemiddeld 287 m3. Gereedgekomen woningen. Woningwetbouwfinanciering. Particuliere bouw. Totaal. 1951 1951 1952 1953 1951 1952 1953 Aant. Aant. Aant. Aant. 649' 27 29,2 9,2 3 9is! 100 Totaal I 4 003 2 764 100 2 403 100 1 633 100 1 151 100 100 3 322 100 Wijze van financiering der na-oorlogse goedgekeurde woningen. Particuliere woningbouw. Periode. 374 374 I Aant. 1952 I Aant. I Evenals in de vorige jaarverslagen volgt thans weder om een overzicht van de gemiddelde classificatie-inhoud Hieruit blijkt, dat de gemiddelde classificatie-inhoud (in m3) in 1953 aanzienlijk is gestegen, welke stijging, behoudens een kleine daling bij de herbouw, zich in alle sectoren voordoet. Bij de Woningwetsector hangt deze stijging samen met de voren gereleveerde daling van het aantal kleine woningen. Voor wat de particuliere bouw betreft is zij mede ver oorzaakt door het op 20 April 1953 in werking treden van de „Premie- en bijdrageregeling woningbouw 1953”, bij welke regeling de maximuminhoud van de woningen zowel voor ééngezinshuizen als voor étagewoningen is 1945 t./m. 1949 1950 1951 1952 1953 Aantal slaap kamers. Normale bijdrage. Woningwet bouwfinanciering. Woningwet bouw financiering. Verminderde bijdrage, i m3 m3 m3 m3 m3 m3 van de van 1945 t./m. 1953 goedgekeurde woningen naar de financieringswijzen. bepaald op 500 m3 (onder de op die datum vervallen regeling bedroeg deze voor ééngezinshuizen 375 m3 en voor étagewoningen 325 m3). Tenslotte volgt een overzicht van de in 1951 tot en met 1953 gereedgekomen woningen, gesplitst naar de grootte en de wijze van financiering. Vergeleken met de cijfers over 1952 zijn de verschillen in de percentages betrekkelijk zeer gering. Voor de vergelijkbare verhoudingscijfers voor de jaren 1945 tot en met 1950 moge naar het jaarverslag over 1951 worden verwezen. Herbouw- financiering. Zonder financiering. Totaal particuliere woning bouw. 745 1 520 917 140 Totaal- generaal der goed gekeurde woningen. m3 m3 m3 Zonder financiering. Totaal overheids- bouw (woningwet- 4- premie- bouw) 22,4 45,8 27,6 4,2 I 2 3 4 en meer Aant. 6 644 5 536 2 863 4 646 2 561 22250 504 360 864 1 744 1 124 444 502 399 4213 357 154 233 380 507 1 631 37 924 306 69 16 1 352 4 506 3 334 1 880 3 695 1 639 15 054 2 138 2 202 983 951 922 7 196 1945 t./m. 1949 1950 1951 1952 1953 Totaal ningen, dat in de gehele na-oorlogse periode in de par ticuliere sector werd goedgekeurd, toont duidelijk aan, hetgeen hiervoren onder 1 reeds werd gezegd over het grote aantal herbouwwoningen, waarmede in 1953 een aanvang is gemaakt. 3. Financiering nieuwbouw. De wijze van financiering van de na-oorlogse goed gekeurde woningbouw in deze gemeente moge uit het volgende overzicht blijken. Het in deze staat opgenomen aantal van 7 196 wo- 368 I 613 1 677 345 253 1 116 8811 37,2| 120 251 246 240 278,4 m’ 258 213 210 204,2 m’ 221,1 m’ van de goedgekeurde woningen. 1953 Aant. I onvoldoende gegevens 346 m3 338 m3 461,5 m3 531 m3 10,7 807 47,1 1 221 686 50 129| 11,2' 429 37,3 458 39,8) 135) 11,7| I 919] 100 Fin. reg. 1947/1948 Herbouw- en verminderde)financiering. Premiereg. 272,3 m3 o) 288 m' x) i 314 274 279 300,7 m3 o)' 333,5 m3 x) Aant. Z. -zz, t )*-r y i 44,2! 1 192 49,6 24,8 1,8 I Premiereg. woning- i bouw gemeente 115 7 497: 30,4 796! 48,8 225 13,8, 5111 21,3 51 2,1 4 506 2 960 1 880 3 191 1 279 13 816 334 m3 339 m3 377,3 m3 367 m3 96) 10,4 328; 35,7 406 44,2 89 9,7 5,’o| 936 23,9 40,3 1 650 42,1 41,9, 1 144 29,2 8,6 185 4,8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 283