g II I- 23 23 I I 1 16,22 46.770,63 I 18 19 r 7.234,-j K I in GEME ENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING Oorzaak van het verschil: Aan de gemeente in rekening gebrachte aftrek wegens indirecte kosten Herstel oorlogsschade aan: 5 en 6 in bedrag totale kosten indirecte kosten directe kosten in ■n in bedrag bedrag bedrag bedrag in% bedrag bedrag bedrag 7 9 6 8 10 5 11 4 2 3 12 13 1 1.882,93 0,09 68.237,37 1 6,51 19.183,28 4,64 17.716,41 89,09 144.666,66 2.235,26 1,38 9.445,73 162.383,07 112,10 0,07 21.936,14 140.446,93 1.328,18 0,82 s 7.475,70 4,60 9 3.477,69 2,18 220,—; 0.08 1.071,26 0,40 189,26 0,17 65,53 38.546,72 73.279,82 20.214,32 111.826,54 93.683,40 18.143,14 37 28.190,94 78.578,87 164.327,83 67,65 21.977,96 9,05 5.824,01 2,40 242.906,70 204.759,60 1.696,17 0,70 19.257,38 Openbare gebouwen 33 7,93 I” 6.029,17 73,28 17.860,30 48.991,66 11.111,40 16,62 66.851,96 750,— 1,12 60.822,79 5.998,90 8,98 21 4.539,50 3.502,— 3.618,66 0,55 1.960,89 0,30 32.830,71 79,35 126.166,52 3.843,— 13.112,80 8,25 158.997,23 2,42 4.100,— 2,58 892,81 14.227,81 144.769,42 0,56 277,47 0,17 10.604,63 51 6,67 20.413,93 428,50| 0,22 89,53 174.512,63 194.926,56 18.430,80 1.554,63 0,80 176.495,76 18.430,80 Gemeentewoningen woningwet) 10 9,45 5.521,25 0,15 90,50 52.574,44 2.191,03 3,77 58.095,69 85,66 553,43 2.981,37 55.114,32 0,95 2.691,13 10 4,63 147.348,04 78,99 554.061,16 1,82 701.409,20 127.894,44 18,23 6.697,91 0,96 701.409,20 19 Bijzonder onderwijs 2.908,60 82,63 13.841,14 16.749,74 105,27 18,30 j 951,42 15.798,32 361,31 2,16 99,86 Roerende goederen II 0,60 138,53 59.103,98 99,77 59.242,51 904,30 51,02 58.338,21 87,51 Diversen (immateriële schade) 5 0,14 £33.366,99 3,55 I 268.958,96; 4,09 1.538.951,261 680.309,69! 10,35 43.980,81! 0,67 14.972,69 ƒ6.571.182,85 I ƒ5.032.231,59 76,58 414 0,21 ƒ313.470,39 4,77 0,93 5.024,75! 2,07 18,08 11,60 566.975,57 j Panden ingebracht bij het Grond bedrijf en de Woningdienst Installatie der Gemeentelijke Nuts bedrijven Privaatrechtelijke Gemeente- eigendommen Het bedrag ad 313.470,39 betreft indirecte kosten van bedrijven en diensten, waarvoor nog een regeling met het Rijk moet worden getroffen. Woningbouwcoöperaties woningwet) Openbaar onderwijs. voorbereidend lager onderwijs lager onderwijs middelbaar en nijverheidsonderwijs School- en Kindertuinen Sport- en speelterreinen I” 0,09 Openbare werken. Bestratingen Rioleringen Bruggen Sluizen, havens, vaarten, kaai muren enz Vissershaven, afvoerkanaal en strand Bossen, parken en plantsoenen Door het Min. van Financiën vastgestelde vergoeding 30.947,96 107.563,45 uitbreiding/ verbetering Aantal objecten 51 25 14 15 36 4 2 37 140.605,74 200.586,70 335.344,25 417.930,82 27.968,18 15.005.27 298.605,46 29.014,64 71.795,98 18.901,62 68.266,38 68.682,86 6.008,54 2.360,95 95.384,70 159.507,36 268.853.08 382.114,88 486.613,68 33.976,72 17.366,22 662.360,27 128.559,40 161.289,63 77,50 82,74 61,44 in herstel begrepen onderhoud 9.444,05 2,47 58.342,98' 11,99 2.987,29, 8,79 359,11 19.393.50 ontvangen huurvergoeding meer- en minder kosten 5.240,49 18.206,24 1.387,40 5.980,36 168,09 1,56 0,03 511,17 197,17 1,51 1,13 2,72 24,44 5,32 7,07 6,91 1,98 12,41 13 11 ƒ1.618.577,31 236.065,84 253.887,27 82,88 74,17 78,71 72,97 76,28 0,23 7.21 36.365,91 10.343,07 29.722,69 22.985,15 ƒ237.790,50 27.260,33 63.075,74 1,37 3,74 4,08 0,22 13.837,11 65.409,9? 125.684,01 4.694,48 157.083,01 0,08 I 0,81 1,87 1.689,72 2.323,— 7.679,81 Nog te regelen met het Ministerie van Financiën '131.047,16 18.143,14 38.147,10 I 1.789.896,82 256.285,40 341.403,14 ƒ2.088.502,28 285.300,04 413.199,12 6,27 j 95.769,12! 4,59 i„ 19.650,14 6,89 1 385,29’ 0,09 1.745,54 0,08 0,73 750,36 0,18 316.704,91 360.929,67 26.742,72 12.671,74 505.277,26 80,60 59.99 Verschil i tussen kolommen 12.755,69 20.339,88 34.420,31 2.348,14 343,31 82.193,29 11,39 9,56 15,27 j„ 5,82 Cr. 18,63 Cr. I te weinig in afwijking in ontvangen vergoeding te veel ƒ5.743.639,84 827.543,01 met 21 December 1953 van 9,52 2,13 23,92 8,28 BIJLAGE IV. OVERZICHT van de tot en 0,63 3.064,78 Van het bedrag ad 43.980,81 heeft de Gemeente uit anderen hoofde ontvangen ƒ33.269,15, te weten bijdrage kampschade Ministerie van Justitie huurvergoedingen Duitse Weermacht vergoedingen schade Nederlandse militairen 4.776.— 27.535,35 957,80 33.269,15 i 469.924,97 49.234,20 159.311,85 afgewikkelde voorstellen tot vaststelling van een vergoeding, wegens herstel van oorlogsschade aan verschillende objecten. het Ministerie van Financiën ontvangen en 0,46 8,55 ICr. 1.819,86 0,67 4.344,31 65.713,40 4.154,— 0,54 14.863,52; 2,241„ 54.866,43 I in 14 nieuw voor oud

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 296