i I s g I i J 11 I c tl I plï .§10 I I I 1? 1 ti-i 1 i 1 hi°i n t i - a II if f 23 23 0 I I o I 11 I I i i 5 5 s s i B p en 2 •X I 33 i o I I 1 i g 1 i il i J I I g ■g •E E s- -E 1 is it 11 i sï 1 iil°“ s: w s I c e a 4> C 3 <u I il i ■s H e 4 SS Pï f s ïhsh‘mn I i H 1 3 - I - s 1 J 1 fh! s i i -8 1 :Ts 1 .i* n i 5 23 22 Hl I 3 z 3 «a? o 3 s 8. 8 g 8 3 en C4 oo’ 00 ■i 5 s 8 5 5 8 <rT 5 xr 8 5 z n CM •n 00 8 °88 SS" 5S l o’n 5 1 8 8-S E u u SS "3 212 en CM i -si ■I I s 5 ■i -g -g id S -I 'S 5 11 5 i P i g' &c.§ I i S 5 o ÖO ‘C s s 5 5 S S I f -5 S E Si 8 a E 1 Ss M p S 3 O 8 c t 4 g> 5 èt §s os g, i .2 k «1 h e S •s I Ieéë- ||j2 gpiaf iiti -h •S f 3 s S§ -ó S rH ffi O 5 I t o 8> *s 11 s n 2 2 3 -s e e -I a: ooc s e 1 5 I 5 8>» 'lu S g s: 'S 3 E l °5 S g^j cê - - I c p I if-§ ^0^2 Ioq S g 2 -* a -o ■g I 5 - - -) I. -a -s g.s g g ,g g g GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING O' s s s E s S 2 5; z w H C/0 V UJ m LA) *- o H CM O' oc" g A S TT irj m en oo O' _O o o LU 0 j z ai I c 8» O'. «a> s© J© la? CM X O' b’ \C en cm c* *n rr r- oo en O g oo o? Os cm •o o *O O V© •A) •aj oo •AI CM O' O CM O©" \D CM CM CM rt O oo o" O* wn oo en en en oo O'. •a" un e? vn O' S© V) 'O •Z v© en O' oc O CM g. o M cx re re cZ ■o re GO X re re 5 c re oo •o re o x re to Si re c o ■o N 3 JA) 3 '-ï E S O en en M5 la? r- tt 00 O' O' CM «o 11 ■8 - &o 3 2 3 c c R R Tt 00 \D en CM r-T r~ s© Tj- un 'z 00 oo" cm" Tt r* rf OC en O un R fi •i Öo i E i E -2 E -^■5 CM F- en CM 8$ m 'T'; en •c' S' ■c ■E ^E E o H 5 - l CO c e- cö i: x -E 5 JC §0 F 2 j, s ÖQ Qj n o is -4 (N CM en en O O en O' r- r-- s©’ oc CM ‘'y O' un" oo" s§°° vo <5 o in r-^ cm o\ CM vn en (M en oo rf m Tt 00 O O o oo tT en" 00 CM O' 'O en ■2 S ■s 3 -fc-> o :=>X) Is Q Q -o s-g e c .2 - Qo -C E ffl «Xi C S -g -2 O o. OF- oo O en c- O^ vn CM rf F-^ en" cm" oo" on o O CM CM »A) C-’ - 'C* en en -S^* H .2 2 "c re re 44 43 S.Ê o 6 c o—o sT Xu C K s: =8 00 s: .s£ c - G 3 ■s S 3 s O CQ rr oo •A? Tf" m> r- cm en* 2? <3 H s: -c H -C E ft? u g h E c* N ■5 ■Sp :E •B 1 TJ ■■- t -E g c I <5 o S -o O V3 f ■3 c o -& "2 S 5 5 o 8 re m C K* G ctf ■5 N «n O LA, «A» r-" cm" O\ r- •Ai O S© •’t s© ■E t o e CA c O c ‘5 ‘n s: Ï3. -23 .a •5. a E E S1-1’! s g - a a a 2 E re o C/3 3: t oc s: K t; 5 ■s; g te I N <X> s? 5 O ffl If ÏÖs o O' jSi» ■E «2 - A O c G. S 5 E 2 8 ^1-E u-ï X 'i ffl 55 i bo s 8 Ij g -k •a c o g «5 8 5 r O d "S - 2-S i i S -3 §8 g .2 t t oo« 5; 5; n;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 298