24 I gronden bouwterreinen uitgegeven terreinen rond ƒ111,per ha; de opbrengst over de jaren 1952, 1951, 1950 en 1949 bedroeg onderscheidenlijk 116,60, 123,—115,— en 112,— per ha. Het totaal van de ten behoeve van gemeentelijke diensten en bedrijven in gebruik zijnde terreinen be loopt een oppervlakte van 7 94 70 ha met een jaarlijkse vergoeding van 55.166,74. De opbrengst van de in het jaar 1953 gehouden on derhandse verpachtingen met inbegrip van de ver pachtingen die gestand werden gedaan na onteigening of aankoop van 571 45 64 ha bedroeg/63.319,71 of In 1953 werden, voor zover de Dienst door inlevering van stukken daarvan kennis kreeg, de navolgende 510 hypothecaire geldleningen verstrekt tot een gezamenlijk bedrag van 10.376.844,85, waarvan: In het jaar 1953 was de opbrengst van de verhuurde, in gebruik gegeven en verpachte eigendommen ƒ289.660,76 in totaal, verdeeld over: 88.931,67 72.984,26 127.744,83 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF 77 77 5.405.630 1.483.010,— 77 1.112.000 77 4 1 77 31.661,50 77 transporteren f 8.032.301,50 1) Crediethypotheek, wisselend percentage. 7 77 75 11 44 72 7 4 3 1 20 39 11 9 13 17 19 2 77 77 77 77 77 77 77 77 77 5» 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 849.397,29 8.146,06 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 140.000,— 148.000,— 275.500,— 502.000,— 46.500,— 15.161,50 16.500,— 77 77 77 77 77 77 45.000,— 688.600,— 462.300,— 166.610.— 120.500,— 9.519.301,50 77 77 6.065.530,— 1.494.547,— 1.112.000,— 25.000,— 52.610,85 1.627.157,— 4 4% 41/2 Hypotheek op erfpachtsrechten Verhuringen, verpachtingen e.d. 3% 4 4% 4i/2 Diverse Instellingen. 2 maal pCt. tot een bedrag van 77 De hypotheekrente der le hypotheken bedroeg: Hypotheekbanken. 14 maal 3% pCt. tot een bedrag van 77 77 77 77 Pensioenfondsen. 2 maal 31/2 pCt. tot een bedrag van 77 77 77 461 le hypotheek tot een gezamenlijk bedrag van 48 2e 1 3e 1 Deze geldleningen werden als volgt gesloten: 242 bij 20 hypotheekbanken tot een bedrag van 83 bij 20 verzekeringsmijen tot een bedrag van 53 bij 14 pensioenfondsen tot een bedrag van 1 bij 1 bankinstelling tot een bedrag van 8 bij 4 instellingen tot een bedrag van 123 bh particulieren tot een bedrag van Verzekeringsmijen en Spaarbanken. 3 maal 31/2 pCt. tot een bedrag van n 3‘/4 4 77 7» 77 >7 4% 41/2 f 141.100,— 1.294.700,— 178.700,— 1.069.190,— 1.786.050,— 185.690,— 215.200,— 489.000,— 46.000,— 77 77 4 4>/8 414 41/2 43/4 5 5i/2 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 309