P 24 Het ingevolge het bepaalde in art. 50 van de Alge mene Verordening op het beheer van de bedrijven en fondsen der gemeente ’s-Gravenhage (Verzameling 1933, no. 23) gevormde fonds beliep, met inbegrip van de gekweekte rente der beleggingen, f 4.237.670,03. Het ingevolge het bepaalde in art. 49 van de Alge mene Verordening op het beheer van de bedrijven en fondsen der gemeente ’s-Gravenhage (Verzameling 1933, no. 23) gevormde fonds beliep, met inbegrip van de gekweekte rente der beleggingen, f 3.794.337,34. f Voorts werd door verschillende credietinstellingen 45 maal geld verstrekt onder hypothecair verband tot een bedrag van 4.421.000, Bovendien werden door de Gemeentelijke Hypo theekbank in 1953 op erfpachtsgronden verstrekt: 4 leningen tot een bedrag van 166.700,de rente voet bedroeg voor 2 leningen 4% en voor 2 leningen 4’/2%- In het jaar 1953 werden geen eigendommen in het bedrijf ingebracht. In het verslagjaar had geen uitlichting van eigen dommen plaats. 11 b VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. transport f 8.032.301,50 6 99 659.900,— 11.537, 11.537,— 1 maal 5 99 25.000,— 25.000,— 1 maal 6 99 99 12.803,29 140.157,— 99 849.397,29 8.146,06 f 8.146,06 1) Crediethypotheek, wisselend percentage. 8 99 99 99 Erfpachtsfonds. De hypotheekrente der 3e hypotheken bedroeg: Particulieren. 1 maal pCt. tot een bedrag van 2 4 8 40 21 11 2 3 2 1 1 3 6 9 3 1 3 3 8 3 3i/2 33/4 4 4>/4 4i/2 4)4 5 99 99 99 9» 9» 99 9» 9» 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Reservefonds der uitgegeven terreinen. M 99 99 99 99 99 625.000,— 9.700,— 25.200,— 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 4.500, — 13.000,— 8.500, — 2.000,— 15.040,— 24.300,— 45.317,— 15.500,— 2.000,— 10.000,— 8.980,70 2.122,59 1.700,— 4 5 99 99 99 99 99 99 Irfcreng van eigendommen. Uitlichting van eigendommen. 3.000,— 42.000,— 198.900,— 138.000,— 509.500,— 468.450,— 72.450,— 15.700,— 39.000,— - 1.487.000,— 9.519.301,50 Particulieren. 1 maal 2V2 pCt. tot een bedrag van 99 99 99 99 Particulieren. 1 maal pCt. tot een bedrag van 99 99 3>/2 3,6 33/4 4 4i/2 5 5>/2 53/4 6 Verzekeringsmijen en spaarbanken. pCt. tot een bedrag vanf Banken. pCt. tot een bedrag van Diverse Instellingen. 2 maal pCt. tot een bedrag van 1 4 1 99 99 99 99 99 1 „5 De hypotheekrente van de 2e hypotheken bedroeg; Hypotheekbanken. 1 maal 3l/2 pCt. tot een bedrag van n 3 ^/2 m 99 99 99 99 99 n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 310