24 f 1 15 SALDO INSCHRIJVINGEN IN HET GROOTBOEK VOOR DE WEDEROPBOUW OP 31 DECEMBER 1953. f VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF t 13.760,— 13.760,— 877.200,— J» opstal 8.320,— 8.320,— 5.200,— 171.936,— Schuytstraat 332, 222.336,— Totaal 1.121.616,— i Eigendommen Grondbedrijf 1909. Oud erfpachtsrecht: Gevers Deynootplein 51 Overige eigendommen in beheer bij de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf. Opstallen kampeerterrein Kon. Wilhelmina Bad, Kijkduinsestraat 276, hotel, opstal Kijkduinsestraat 278, dependance badhotel opstal s, opstal 67.200,— 736.000,— 74.000,— 24.000,— 21.200,— Eigendommen ten dienste van het Onderwijs, niet in beheer bij de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf. Banaanstraat 15a en Amberboomstraat 24, school B.L.O. Stokroosplein 49-50-51 Jacob de Graefflaan 10 Openbare Werken en Eigendommen, niet voor de openbare dienst bestemd, niet in beheer bij de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf. Hanenburglaan 251, gemaal, opstallen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 317