24 I II. Kapitaalverstrekking wegens aanleg en uitbreiding. Het op dit artikel geboekte bedrag ad 9.164,25 (nader gespecificeerd onder artikel II van de Uitgaven van deze Dienst) werd op de schuldrekening van de Dienst bijgeschreven. II. Kosten van aanleg en uitbreiding. Van het op dit artikel in totaal toegestane bedrag ad ƒ12.650,werd een som ad ƒ9.164,25 besteed aan de navolgende onderdelen: I. Kosten en uitgaven „Grondbedrijf 1909". Voor de samenstelling van het op dit artikel geboekte bedrag van 19.306.765,82 moge worden verwezen naar de rekening van het „Grondbedrijf 1909” en de toe lichting daarop. b. Afschrijving verbouwing Torenstraat. Afgeschreven werd een bedrag ad 2.857, welke post is begrepen in de exploitatie-rekening van het „Grondbedrijf 1909”. III. a. Uitkering aan de Gemeente wegens aflossing op leningsschuld. ƒ8.374,38 b. Uitkering aan de Gemeente wegens aflossing op leningsschuld terzake van verbouwing Torenstraat (zie artikel III van de Inkomsten). III. a. Door afschrijving op activa vrijgekomen middelen. In 1953 werd op activa afgeschreven een bedrag ad ƒ8.374,38; gespecificeerd als volgt: 2.857,— VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. a. 55 673,88 55 8.374,38 19 676,58 2.555,31 205,01 3.684,50 1.252,98 Begroot voor 1953. Geboekt in 1953. Instrumenten, gereedschap pen enz Kantoormachines Motorrijwielen, rijwielen enz Automobielen Onvoorzien 6.329,37 2.161,— b. c. d. e. Uitgaven. a. Instrumenten en gereedschappen b. Kantoormachines c. Motorrijwielen en rijwielen d. Automobielen e. Revisie automobiel 55 5» 9.164,25 700,— Memorie 200,— ƒ12.650,— 7.000,— 4.750,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 321