1 I I 1 1 J f I E C o g o re 'n C,jo q re I s 0 slilli 24 s s 2 CL. ^•hll £3 :-ë|s>5 °J -S-5^S dr^aii lliirr O •S i i ïl ü£Ö>>Z I sF n re O» cu O Q s s oo" 00 en a ie¥ s i| t s'! 1 3^5 öjl - :5 1 I 5-sl gj M| !^h -ïO-ssH O 81 5 o-B M RE fu??S ,st o c g o ZQ^Q£>Z <EïS§g3ggS s si j ti s c s E’Ê •g. 'g '8 o o y ■1 4 n R R R I. I 1 R g "O 5\ 00* •g gI. oo" O r- V) r- x© x© r4 O\ X© Jü "E ■u s s I 8 O', o 8 ©X g 8 8 8 8 2S3S S R «R O ei 'O gj SS s 8 8 a~ 5 00 gl S c o c - S p sf <-> C I.2RR8R8. ?F 8 a cc c .^1 .H g z i .2 ai .E re 3 Q w Q 2 Q S I IS I I 1 a^|o g f c a-Sas g a 2 v> 'E o o .ti rereo c a 3 u .2 8 re 'IS -1^ o So® O Q IX. S -go aH-g l£'g 8 8< g-g a-gs sloguCc-oSSEaz |e|£oom a^WSoore a.s ^sIs^eSji ufliWih^ipSsh 1 3 -o 2 a>-g 2- E S g‘C s-gre VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. 8 t o ÖD o C I— o R St C M IH I— hH 21 ■u eè 45 öi> re -o x© r4 c 8 c m vr. x© 00 ÖC re ■o o M V ca cm oo «r? x© x© s ©x oo r~ x© ©x x© r4 ©X un oo CM C> C4 cm f _o ■z. ©X eb re -o w «j ei) re ju O x CM V) I Q E o a c J5 <o DO ro 0. T3 cr o -* c C o oo ©x en" en ©X* esb re ■5 «M f •g •/Ji fM en wj i r-' S ei '*-> s s e X© ©X ©X 8 Cb O'. 5 I O .M <D 00 c o g fl u: x c c >S S B •g.5 o 5 rS x o V) o o >01 lL G-> C OS K 3 V C ■SB ■S.E U. si u tl R$ 03 N CÜ <z> C C a o. u g o2 a Eg“ ?UJ- W C E E O .ti ^•0 3 •Sic. c-£ g S£g =-sic Ê?a.g x© oo m m ©x x© x© r-~ <n ©x cn w-T <o ox" rf ro O cm oo m xt rn m cn en rn r- r-’ oo’ oo’ wn r- n vn r- oo" “s m Q h c •R <D O ’.c 8" ©x co o ’45 (L Q g Z 3 .2 ai .E E uj ■S Q -*-* 2 9 8 c 8 .g g a ©X Tt Ox xr oó m’ O - m en x© m m CM Ox o izx r.’ c 8 G G c R R R O w o u CL oi tq R OO ©x en 2r R en oo Ja, c «o ei i^r X) XJ c'gS O x c -*-> qj 0-5 I 5 E f- b o R ei X> 00 en^ s 06 d •u fl> Cv *-* a x -a G G q 2?p g-^re t 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 323