i i 1 i -01 I 1 I II n h <v. c O g ■S E it lil I i l O 1 CM I I :if: I i :S H <M 'si 50 1 =ïlr H I 5 24 24 r r a i I il ili Hl E rt O^t H'-ö oo J I - t I -£ 1:1 L! i I Q S 1 :3: 1 l CM" CM I I s s s a i s i r-8 r s I o g zi l 5 s r 8 i H 5 j ■if H <u e e g>g> 5 «I h J115 p 5 l S S 5 2 i I. s L en I CM S - r 3 8 L Os I. cm" oc en o' en m I. g S 8 sp '5 I. n R f o Ln I. z U) 5 n 3 S S 3 L L o" Tt dj n n 5- s Ln 51 S L g 1 Z *- L L L L en as 8 8 8 8 s© r-i nr ITl O' S 8 en oo g g 1 L L L R 2. i - 5 00 E L L en" Q 8 8 f-S n o 2 f 3 L L L L en o C O- 5 n ri 5 8 5 o I. g 1 l O to o CQ X s I. L ri O o <n -= n rs e e s s I 2 i i i 8 a i I Z L L L 8 I S I s 5-S e g 3 50 Q a> e </5 -=S g O s;=s r< L. w §8 cS 8 C X 2 2 2 3 I s VERSLAG GEMEENTELUk GRONDBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. r R R en en r-J oó 5 <u 3 X X X I— 23 I r I. eg N <U oo en o 00 en en CM oc" 5 5 oh ffl 3 oo 5 CQ <u “O cö O H <zs en" 8 I. o> CM «ri oo e^i CM l. O' CM r*-, 8 111 s r r r oo' -Ó o o X .S e as N :z? 5 g m o t/n" CM OO en Os’ en en :o> 5 S o u <u H 3 oc 5 CO E O a o 75 o H as 3 5 6 .o o E <U s 5 sp 5 «5 ■o 75 o H S oo oo en O CM CM m Os irT 8 o" r- vi oo os os oo' CM en oo 8 CM" O\ ju 5 5 -Z <u e 3 o en en 8 3 5 5 E E o ■o J© j □o op X O en O Os' CM CM CM en Os’ 8 8 o 8 i en I Os' vn" 00 en’ rn os .E "u O 8 in e~. I. un 8 00 Os 00 2> vS un K cm" 3 Os' CM 8 Os" en «n en s©" oc. C CM 00 8 I oo' o" s© CM - cm’ Cl 3 X a as 5 2 <u Zi, Crt 00 e 8 00 oo en rj cm’ jn «r? oc en 8 I oo' O p 3 >s© CM cm’ I en’ oo Os CM un CM en un en Os s©" n cQ S©" en S© Os CM 1 Os* CM CM UJ Z O UJ O 8 8 •rj S©" 00 oo 8 CM oó I CM 3 CM* cm vn S© Os 8 Os’ en in O' <5 o J; o Q en 00 en CM 3 CM 00 5 Q 5 o O tu "e I I ■^r CM ,^3 5 118 1 r r= i 8 8 O s© s© Os’ I en oo I en I o -© .E .2 ‘e o N 3 e e W <L» E o o 18 2 1 CM en 3 8 Q O e 2: <v CJ <D 03 Ei <V -Ti o' U 2 E u S ’8 I OÓ CM R U) U. ca asj u -O wn r~ I en C> s© </n 1* O 5. o’ «Z m os 2 I S 3 I 00 Os CM CM CM 38 L CM S - 8' 8' -g o. A O wn r- en O e wn en Os E - 5 S©’ u 3 I -8 u S s f .E 5 R R R S 8 1 un r-’ S© N 5 a o o o E "e cC .E 00 U) e e S 2 c/2 05 ^■g .E o e CCS .3 Os O en I oo oo I Os" r-" un ’et I wn en CM oó en en CM O &Q< X «i jS 5 CC 4) tü Q CL. aC w uT Q 2 z O Q o V u t S' e C U o CU Q g 5 5 5 S g st g C s en CM °C CM CM en CM oc 5 - x x u =z e <D Q S t 8 5 5 gg&g&SSëS55^^ CO CO .3 <Z> .3 <Z> VI <75 V) OO^O^OOOO XX X X X X X "co as .3 t - c- .2 .N x_ a V5 r 50 3: e 3 <7i <U 4_> <U 5 .E g g e S’ 2 ■S -S 2 oó X m u Q o e C E <u .ti 3 N 50 g i .4) «2 5S £’•5 o «I S e 5 S a a -s J; s •F’ e 8 J as <z> H ï|s.| 8 iiZ o -x: =1 .g W O 5 5 I t s E ■s g g 3 .t: a\ 3 Q_ O g -o I C b "8 a m z> g ts ts o .E e -S e -^^yö^Ö-CCU!?- t” e -S e .Es5^SJ2^g^ H 5 -3 -s >'C ‘C CS s t M S o 5 5 S* 3? s f3 aS 00 50.E ffl .E .E b te e e e _x 3 .3i .ti u </5 CO O O CCS jS en r-" o S S r - g cS g S g g g g gg E 2S?£?PE E E Eg Eg EE oS.Ei.Eoooo^ohoo .F n t H u O V5 b X 8 w >- x g o. •R 05 o o O Q X as o os oo, s©_ en °o, as" r-" oc" wn <M oc ’■f wn r- O> r^ oó Mn r- cm CM OS g <z 5/5 3 ca - - o e e b g E b I 'g 5 •S 5 1 2 >r~' S •00 S ri g e 8 8 8 ca u -o ■E o <U e - .E «5 2 ■g r tl: hlhHi C 5 8 Os ZZ "öo s E g B 2 2 ■8 d g g "O b o i| i S E -E E e c g 5 CU CO E 4) O <2 - 33 (U <D i •_3 Q H <U -O c S g i -g g HHHhs o -o g e u e 8 o u a> s- as ëo O i ’i a«g"gcccc o* S> S> 1! U> |U> o c g E- o C C O V 2-S O <L> ■g g cc u- 8 .E 8 G :P 2 s ■s i 2^2- o b g -o s; M C s c.a - c-o lil o b b -Ê f3 <U

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 324