I I I 24 24 4 28 29 L. Bb - Ësta. fc'-.- I i I— VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Uitgegeven terreii Bouwterreinen. Gronden. Totaal. INKOMSTEN. UITGAVEN. Totaal. Gronden. Bouwterreinen. Uitgegeven terreinen. 186.827,66 532.332,50 i 5» >5 23.690,01 3.696,— n n 6.958,98 1.619,15 1.619,15 n n 346.179,50 346.179,50 I 169.204,16 68.681,— 100.523,16 n >5 339.884,43 339.884,43 569.340,41 862.656,— 17.103.055,32 584.760,— 1.340.272,— 15.178.023,32 15.767.372,32 1.340.272,— 584.760,— 17.692.404,32 186.153,— I 90.000,50 96.152,50 6.958,98 J, 89.193,52 89.193,52 Uitkering van de Kapitaaldienst der Uitgegeven terreinen, te 169.204,16 169.204,16 16.680.197,16 ƒ19.306.765,82 653.441,— 1.973.127,66 653.441,— 1.973.127,66 ƒ16.680.197,16 V. Rekening over 1953 van het „Grondbedrijf 1909”. Kapitaaldienst. Kosten van aanleg Straataanleg Zeekant Te reserveren aanlegkosten Uitkering aan de Reserve: bij verkoop of uitlichting van eigendommen waarin begrepen voor later uit te geven aanlegkosten 338.265,28 1.619,15 14.212,33 15.857,68 2.684,— 65.997,— n Uitkering van de gewone dienst: I voor rente over 1953 storting canons ineens Uitkering van het Financierings- en Beleggingsfonds Uitkering van de reserve: in verband met afschrijving op hypothecair crediet Uitkering van de rubriek „Uitgegeven terreinen”, tot dekking Opbrengst van verkochte of uitgelichte eigendommen Storting canons ineens Bijzondere inkomsten n 296.033,41 338.265,28 296.033,41 338.265,28 Aflossing: Geldleningen (Werkfonds) Rijksvoorschotten Gezien: De directeur, J. P. VAN DER PLOEG. Gezien De hoofddirecteur, F. BAKKER SCHUT. De administrateur, M. DE BRUYN. 30.070,01 65.997,— 6.958,98 532.332,50 862.656,— 3.600,— 862.656,— 3.600,— 180.045,74 110.000,- 90.000,50 saldo te verminderen met evenredig aandeel kosten ten laste der verkochte terreinen van kapitaalsuitgaven op de categorieën „Gronden” en „Bouwterreinen” 6.313.368,03 10.204.399.— 15.947,88 - x - VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. f) A Bij te schrijven rente Diversen Aflossing van schuld in verband met verkoop of uitlichting van eigendommen Uitkering aan de gewone dienst: voor canons 1953 (Storting canons ineens), voor afschrijving op hypothecair crediet 99 bestemmen tot dekking van de kapitaalbehoeften op de rubrieken „Gronden” en „Bouwterreinen” Kapitaalverstrekking door de Gemeente: j „Kapitaal storting canons ineens” val. 1-1-1953 „Vrij kapitaal” val. 1-1-1953 „Vrij kapitaal” wal. 31-12-1953 Nadelig saldo kapitaaldienst val. 31-12-1953 MM 99 19.306.765,82 366.873,40 110.000,— 90.000,50 I Uitkering aan het Financierings- en Beleggingsfonds Kapitaal storting canons ineens6.313.368,03 Storting van in 1953 ontvangen storting canons ineens Storting van rente in 1953 voor storting canons ineens Storting „Vrij kapitaal” 296.033,41 „10.220.346,88

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 327