J 4 I i -fl 2 u- ir:- I8 I i J -II s WH dill J g| J' H i 11 a N 81 mln •I iih ücsM§f2ïi e süis r* Hl 1*1 11'0^ 1 OU lii i Hli 24 e e e e e e 5 dil li ss|d 115£ gq a, goo: cu Q Q dF I ip êx‘ Hfe lil I Ol :1■- JI Y gJs1*» Mg g guS Hl? 24 s 1 i a a s j. a i a s en 04 s s l;>L 4-BlilHf §Hm§ g 8£ gse-5 u u c ot :b?gsslïjg :cE- 8=ï-g oi s Ir S s S 8> h.£ ‘"iUlItliS-8 l-s 1 s -s I tzU Ni y «lil ^11!^ 81 |p&S-2 aêl tsis 0 Hf ca “ll "3 <u c c cS 00 giu* - -s2s Hlfcss i&Ê j ihiu IE 1 e^ïï I f| ?s “g§ II s t s3«“-J= s|” 1 fllss-s s l-l-Sg"! a'sll ss-S» s si ps h SÉ ti tiSS pÊ |31 •i °5-« 1|8^ s 1 Ïf2s Is 1 u 00 3 8 8 s u <3 8 32 33 o 3 o M O U CU 5 q i I. en «n 8 8 E p oo 8 1 t a O 1 CQ £8 5 <D J s t, -g I 3 «z •8 g 8 ca c 8 3 I I ■e o' O- SO rr CN S S8 8 L L l L so en 23 00 04 sO 8 t 3 J JJ I I I I I I »s ex L L m Tt OS O' O; O O'" rr in 8 sS: 5 23 s i ca II .6 S O g c S sl o IL LI. L so O' os* rj- oc rf es 04 sq «n 04 «n 04 en sd o-’ en en en o- Os so tT B 12 S S 5 S c I 03 O 2 o 5 -8 g Ea 5 I 1 2 -8 £3 5 2 5| t 8- Ife -so ff1 2 5 g .5- cig ms: -Bx ÓS N Fg 1^ 2 5 O 35 2-8 c g Z ±s ■S oi g g c I •8 51 R CQ e 3 E - g 8 g'-S -g E M S u °- O Q wj g5z g. gl«^ f»O J •H h -ê 51^ 31 °z 2-IÖS^ g Og 5 o 5-g g f 0<£5f 5 g.g V1 •31 •J*. I -'J -8S g H A 3 H - c f 8 8 -Bx «-8 ÓS N fg J p 2 5 oo ca 25 O H 3 5 ci°«>sls»E-8| Ie g s s g c s 0 u o <3 ::::::8 .v i o 'J 2°-5 I O °4=5C|eS g .'E 5 o as o isHls’.WÏS* ■iinlHid ilL U M g g>È 3 5 8 8 11 :B c-- 5 o <8 1 8 5 1 1 5 fe s Ïj c O J2 R a - -88 8 2 £8 sW.^ tin 2 ^1^8 &g 8 8 g&: 8 g E 2sb !:F OjfE §3 oj 8 -y. '- - -' -•■ VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. R R R R R R R R R R <U -o R^ R un \D r~ CS CS en tj- CS 04 04 so r- 04 04 OO Os O 04 en es es en en en en en rr v*> so oo 04 •n en so r- en en OO Os en en O o4enTj- TT Tt- Tf Tt Tt R R R R R R R 04 O in r, 04 «n O «n oo Tt 00 Q O> 00 F" en rt oo v> O O ui 04 en r» en oo xt 04 SO SO O 00 00 vn en so O O Tf 04 s£ SO «n 04 o 00 s© Os en Os oo r- tT en--«o©-— •n en «rj so o O Os en en Os m m 04 O en en rt O os OO en \o 00 «O; so 00 so oo 04 Os «O o- ca Os O 04 en en 04 SC 00 04 en Tf 04 CS OO Os T—’—l m 04 SO r- 04 04 oo Os O 04 en 04 04 en en en en «n so r- 00 en xt «o» s© r- «n en so o« en en 04 00 Os en en O’—eNenrfr Tt Tt Tf R C O TJ -g p R R ai W Q Z <C in tn o. g th A én 04 «ri <z> X O -g o o g o •o 3 n en jnj •u ui S •8 c Os Os 3; OS •n en CD 0 -o M -2 m o o o 3 un 00 OO en Os so* 04 vn scT rj én 04 •n o 04 «n en 04 00 en tT O' r~ r- Os" o** ■o »n CS o' «n en oo* en Os O en t: •e q oo oó en in o "E u 0 Q o c> s T- “O "c O' «n «O; O so «o. so en 04 Tt* O* o- SO Tt O-’ 04 04 SO 00 04 04 «n 04 «n so «r> o» Os so oo O' so rj- «o «o en oo os 04 so Os en «ri oo’ en «n «n rt en Os O ’-I 04 en Tf r—i r—i 04* en «o Os' so OOTtOOO— so o~ «en O- so en O' oo" en eN tt rM cn Tt OC en oo o- oo oo •en O o- ol R R 00 i X o *g 1 o <81 o 8 r£ a R 5 00 00 c Js E 8 8 Z— pi so en oT «o 23 SRÏ tM en «n Os' so* 00 Tf <o OO so o~ »n oso en Os’ -- oc en 04 tR 04 04 TT 00 R R R R C H 2 o c O' CS OO Sp Os Q - 04 "'ï- en en T? oq sq so en O'" os’ Tf Tf 04 04 es Os Os o- en 04 CS O H R R <n so «n O' os so oo os so rr uq «n en oo Os 04 so Os en’ «n oo’ o-’ en’ «n «n ■’O" en R R R R R R R R R R SO X R R R R R R c1- <u "O •E -8 I ■o <u c «5 2» S3 g <u E o 04; SO O'* OS* ’■O’ 00 Tf 04 cs so «n es •/-> 04 en sd o^ en en en o- os "ca oo ëL G ca *ÖO :h!ï8 2. cs 5 g .•^«3 g Js ca g 5 oo "O a c dl si ■E R; g x 5> -C CD -8 is1 ■o -*-* c 2 o UO 2 0 8 CA U"* CS Q •o •w 2 .8 SC g 2 C K co Eis c -o ca N -8 E ca •o c as- g-g '5 2 a g "g 5 c5 ,2 q-44 Ö.H 1= ipïls 04 en CS CS CS C S 00 Tt SO Os O- 00 «n en X .S ca E dj Q u Q S CA U 6Ó •s £8 iH l 2 5- ï1- c" R -i e cJ5 x 5 c E 8 c ’•’g "ca 3. 3 a S CU U. R •“rü 85 5 s s R O .5 •S s >.sp g a 5 -s g - o 2 c 5 I’S- -ë .5 R R R O R -= ■2 2 üj 0 -O.S R. 3^. &“Z R R R R R 3 o 2 .8 3 R R R R R R S'd q X T2 'O g 'CC i S X sc 6 cc i •- es C ca l X^ A C: i o T5 Ta 4? O CM g g££ O “^-3 B’O Oft'S«2oOj=CM-g u Q U Q (J H C X 8^ g aC E o 5 j- gq <D O O 00 00 J. 9 R R R R R ca O J2 r <A C 1 R -8 c 1 L N 8 h s| c s g >1 h’ssillJ-d E25 o o g 5 c^i Si 5 8 c a h| 35 i S c g g a B -ö ij 00 -ö oi) 2 (D "O öo -O "O CA O '-ï R C 8 8 g £Ec 33433 c60 o'0’’30- oo en oo o- «n en Os <S en rf 2 K oo i X 8 2 8 -i c Cr’ s X c 2 S oó u8 g :z? R^ O X O 00 c 5u SI «1 C 50 ër R Q ’O G 2 O X ~r -u UW u. cn -T 50 <U RRRRRRXS? R S^E r ca r O Ca ffl ad B- e© <u ti 2 8 B.c g «I?, - O e^Z i m 5aSo w i ac •v -.• RRRRR X Q v >5 s islO s e 1 rMI |z CU §8 cu §8cu §-oUtL 0 0 0

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 330