I UJ i ::H: •I* 24 s 1 1* 1=1 l=a“ ;s.g .s| s« :-p :P :iï gsï ■S r, X 37 I c> 1 «U 3 3 5 "ra co s. s s s J! i s g S s 0 s o s ■q. z ra 3 00 3 S 00 S I 8 22 Q. O. 22 SS i fs S8 55 <si 8 -51 5 «=5 8 3 5 g* N 13 Q 1) s g 3- R L® s <r>' 0“ 0-1“ i§gë =5-£ «’E §•8-2 Öo3< 2 I 3” 3 3 5 o a O J O. 3 z a h ■- ai ■E ca E m ■S Q g i o .<2 öéfs •N- SS-Ss 3b^ g at 3 s o g 2 •R ra ra O Q a 2 g 1 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. CQ R R i ra R R CQ R 1 00 04 ”S of s 5- ra o 3 00 X© xo” -- oo 5 o X© O X© 3 ■f0 CD CD 8 ^ra oo 04 of r*-i X© x© 04 O -Q E U Q «n 04* 5 Cü en un O 00 O' en un oTo O\ O- «ri S$' O Tt 00 O' oo oo x© «n oo 04 O4~ co x© 04 cn a o "tn '5 "a. CT .E ra ra ra S _ra "D ra o •3 ra o. CD o> ii> v» Z .E .E 0) _ra i -Q "O co in o ra ra ^ra j5 Q. LU .E ra _ra en in O' -u ra •5 ■q. 8> E 0 0 00 3 I 00 _ra ra CD OX 00 of O' 04 00 x© 00 00 en «n o- 0- I* O en 04 Tf of «n «n en o- R en 04 1 TT Os m tzi en o- s R R •-§ p 00 5 g'&’g SC ai W Z xo rfr <n 00 00 X© X©” <n xf m o- 00 o-” f of af 04 I 04 O- T—Cx en •S> «8 0 h i-i SS 00 O -■5 c g .S n E M ”S Q Q S O ul O J a. ai M u.- 00 Q x> .JJ T3 - c e O 1-^ O <J> o o i s SS Ji g §.a fljQ 1 en N -=! R R R R H «3 2 at a o 6 •R -e ffl u iu O Q ft. '*-. s s at a c Q S Z cü ÖQ n Oh* ÖÖn CU Q h; I Ox x© l^oo en^ Of O-” Tf o~ x© m ax 00 u-j ej z e .2 a c ca E a 1 Q o Q S O w O J a. at M Q 15 So c E - -- <u a •S5 13 ra ra Q 2 “3 1H?S “IIF a lêH§ SC a at Ia*-5S2 ■2 S-8 g S-8 §0 E S - g J; O Ju o ra ra ai T5 r- 4© c ra c cj 3 8 “t g 2E 2 ES j= o x: c« ra wO O 2 X© l” 00 I W5 •o g •22 pa "o g 5 s h !*«h =6-s “e O 3^'MI H 3 O <Z2 8 ai fT] 2 g ■R ra ra O Q a H ra

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 333