a 1 J B 26 2 t* VERSLAG VAN DE N.V. „OCKENBURGH". Balans per 31 December 1953. Passiva. Activa. si 13.103,59 f 23.317,25 615.244,09 615.244,09 Exploitatierekening 1953. 11.350,37 18.126,33 18.126,33 Verlies- en winstrekening 1953. 8.547,24 Saldo van exploitatierekening 8.547,24 8.547,24 Onkosten Onderhoud Grondlasten Salarissen en lonen 9.079,76 7.299,73 6.937,76 1.207,30 2.841,16 2.547,50 Interest Saldo verlies Huren en pachten Diversen Kaartverkoop Saldo naar verlies en winstrekening Kapitaal Subsidie herbebossing Huren en pachten Onkosten Crediteuren: Gemeente ’s-Gravenhage 1.609,48 6.937,76 1.455,— 502,50 183,— 9.216,09 213,- 150,— 8.547,24 f 600.000,— Gronden „Ockenburgh” c.a. 129.01.14 ha. Inschrijving Grootboek 1946 Waarborgsom Effecten Gemeente ’s-Gravenhage in rekening-courant Interest Onkosten Huren en pachten Ongedekte verliezen: over 1951 over 1952 over 1953 ƒ492.321,39 14.000,— 4.988,81 10.700,— 69.678 190,38 6,26 42,34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 341