i 1 <n 1 I I 4 h: II «o» 04 i 1 27 f F cR i i| iM s-^“ f 5 s s s r i cR i 1 1 F 1 f f os rr ix Q sa? i I i-si-ë M-hlh 14ïhsiUs c-s^.lh'H^ïs i’<“i ::l jes ss'IS^s 18 i r i i L I. s j co 81 n cR s o I. vR s 00 Os o I I 8 1 _g I 8S 3 cR R 3 S 04 TT C cR I 8 04 T I R I I 88 OOM r cR w g 5 63 R T R en R Rijp Tx 5 h "v 0* R IR vT el l I l o L r i s a=-g.« vS&S o|?| s’s C3 o g-s.- g g *5 |-2 t S§“£ •3T3- O CQ 4?^ E'5<“ sjH •ëS Si si I 6 8<S s o c 3 J2C Ti r i'i o i-Ef •8 8 r.s-h’ •S -gi-S 8« s|l r -oé ei u s ji c 2^ 2 g VERSLAG GEMEENTEWERKEN R SC I. t-M 4 I r 04 04 O z X. I u C/2 s o <O 04 <Q sO Tt 00 04 04" 9 cR SO I. «n 04 Rö 'Sl 04 OS Tf i/R •a CS ra o <0 00 sO Os «r-> 04 Os s© s cR s co »r> co 8 Os OO «o, c SC 00 OS O z ai X u c» cn «n en' 8 Os OO OO in oj SO* sq s© Os 00 04 R S O) 5 s o ro o» "ro CL 00 5 OO I s© 3 04 R R I I s O' so 04 cR s SO «n I I s r «S S; SO 04 R 9 Xj- R I I ff §8 cR R «o 89 os 60 N O 9 sd •n SO R 9 g$ 5- 3 SO m .S 12 t o i so =8 Q u O X) «J gis L! Ui O O V •8 u> Q C5 S O _^1 "O 0- 00 fci ie vsn 04 s©^ 00, O; SOOS O-" Os SO co OS I I R R 3.1. si 06 vR 2^Sf 5“ <7) E 2 ?g L-|^ ja - ÉS? S-° i 5 C ut Sga S-g o c o o S S n «SS Oa3 oo.E p •S32 o p m gl S - il - a «S2 'Bs p a> <2 5 o <0 O ”E O ■si’ C «o •2-< ‘5 O •/-> 8 -g §•>- -gE8 id 03 §‘f SO 04 en S i S -g O ÏE ■8 :l §-og-~- g o 2-a£-i- 0 3 co t/i Q TJ c —2 K/i <U 0) C c .5 2.5» 2 E Ü°£S Swi 8.EO d -O T3 o tU 1 1 O 11 e - u M t«•- !r liOJlÜsl 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 359