27 27 I I 21 20 I VERSLAG GEMEENTEWERKEN VERSLAG GEMEENTEWERKEN de balanspost „Bezittingen". AFSCHRIJVING BOEKWAARDE Omschrijving 434.269,84 577.920,12 2 97.188,72 680.253,32 10.237,48 1.003,35 i—19.303,97 521.221,08 264.284,10 159.032,24 Gebouwen en opstallen 129.373,23 23.118,63 10 157.866,25 16.794,54 13.100,30 4.033,81 150.201,58 15.392,72 7.664,67 Houten loodsen 4.741,31 223.306,— 4.741,31 218.564,69 223.306,— 218.564,69 Gronden 78.019,08 10 196.150,85 11.940,98 993,31 993,31 19.430,17 88.966,75 177.713,99 99.694,91 107.184,10 5» Inrichting werkplaatsen 134.565,30 5 332.158,16 9.835,77 6.401,52 5.603,23 138.797,84 37.857,08 166.137,30 300.702,60 193.360,32 Meubelen 538,60 5 688,60 150,— 150,— >i 688,60 538,60 Electr. schellen en telefooninstallaties 7.598,41 1.149,12 5 8.209,68 57,47 7.655,88 8.209,68 553,80 ,7 Centrale verwarming 460.152,24 8 718.638,65 22.110,45 I— 181.190,91 177.468,32 304.794,37 216.621,76 683.207,80 413.844,28 Groot gereedschap en hulpmaterieel 81.542,64 20 128.825,55 15.257,71 16.460,58 17.292,46 31.138,07 68.535,23 112.945,19 43.578,08 60.290,32 Auto’s, motorrijwielen, enz. 4.750,69 l 33’/s 6.455,45 1.959,99 2.136,95 909,49 4.262,26 3.647,46 j 2.193,19 Rijwielen met hulpmotor 11.845,38 29.500.46 10 2.186,92 1.195,13 2.061,12 10.793,16 l 10.188,25 99 20.894,22 i 19.312,21 99 99 99 99 99 99 Instrumenten 99 32.088,09 52.258,48 94.099,0' 15 371,56 8.206,67 1.932,99 25.555,20 38.361,77 68.915,43 36.827,34 55.737,30 Schrijf- en andere kantoormachines 99 99 99 99 46.144,05 i 46.144,05 6Vj 3.076,27 3.076,27 46.144,05 46.144,05 43.067,78 99 Automatische telefooninstallatie 99 99 99 1.362.983,27 1.362.915,17 2.622.296,(8 189.003,53 210.495,61 1.341.491,19 1.126.561,64 ƒ2.489.544,91 1 1.280.804,90 VI. Kapitaalstaat. Houten loodsen Inrichting werkplaatsen 343.246,79 376,97 1.302,87 1.676.424,58 152,07 386,23 103.346,65 ƒ2.381.214,31 Meubelen Groot gereedschap en hulpmaterieel Auto’s, motorrijwielen, enz. Rijwielen met hulpmotor Instrumenten Schrijf- en andere kantoormachines Uitbreiding in 1953 553,39 10,59 Per 31 December 1953 1.215,82 11.054,24 Vermindering wegens aflossing in 1953 Kapitaal volgens de balans per 31 December 1953 Afschrijving is berekend over Afschrijvingen over 1953 Per 1 Januari 1953 Gezien De directeur, J. G. W. BOLOMEY. Per 31 December 1953 Per 31 December 1953 Per 1 Januari 1953 Per 1 Januari 1953 Af- schrij- vings- perc. 343.246,79 210.495,61 AANSCHAFFINGSWAARDE i Vermindering of vermeerdering door af- of overboeking in 1953 Vermindering of vermeerdering door af- of overboeking in 1953 698.553,94 i 144.765,95 114.894,09 f 189.175,01 260.116,96 69.367,11 J De administrateur, M. MARIS. 2.431,64 9.839,98 V. Specificatie van I ƒ3.146.233,01 765.018,70 Kapitaal volgens de balans per 31 December 1952 Vermeerdering wegens aanleg en uitbreiding van kapitaalgoe deren in 1953 Vermeerdering wegens verstrekking van kapitaal voor de boek waarde van de voorraden per 1 Januari 1953 848,— I 1.126.561,64 99 611,27 I 223.055,56 I In de afschrijvingen over 1953 is aan extra afschrijving begrepen voor: Gebouwen en opstallen85.630,30 14.482,67 451,56

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 361