I I ta i I a I o i 00 I Ifö Hfi lil 29 I 2 i r r r f 1 O sf un S> 04 I I z ij? i |=S Is 53 r r r s© wh’ 2 L L In L L n® L LI. 9 I r i r i r 8 "a S S cg 3 en" s 8 2 8 8 8 K en I co I - 28 S s 3 s <5 s n en 04 8 8 8 3IIIS r r r*i 8 8^8“ S n“n 18 Tf OS 228518 O4'©O4’’/S’— en os jn 8 8 efeT oo SSR a 2S88S88 s©" os" v—os" »n s© rh en m os v-> Tf Tf O' s© en Os «o» ew 04 ’d Os’ s© is-- L L 5 1 1 c5 ^88 <-4 ei o' I I I 8 I I r r r r 8 o 5 S E m" s©" o" oC 00 -« os »n en xt Os en o- w os O 00 rt en’ Os vS en Xxx P5S83 1.38 oC ei rn oi ei m” S5SP33S5 g «d e4 w 3 l'SKS 8888 Tl' ÊS I I I I I I I I I I I I I I I p p p 2 I 8888 2 I SP8 I I VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. 2 R r R oo R R R R R R so R R vs V© R R R g c. CM X 2 'g •o i s I o ÖC s I 1 4> E c -2 <D ffi c O OS 00 04" s s© vs en 04’ 00 vs 04 R en O- xt O- s© u d o g 04 VS 00 04 OO en en vs Os’ en O Tt VS en s© oo 04 04 xf oo en^ en vs Os’ en ■f LU CD C o N ÖD D oo oo R R en en’ O 04 00 en <-n vs Os os o" vs oi so so en oo I xj- os en rt o4^Os_ Tf Os CO xr os 04 •o en 04 Os en v© in C >- O„ oo XT 04 O- 04 vs o-‘ os’ 04 000400 ri Os R R I o R R E 5 c 5 E i CU R R "s©" O\ en s© en’ O Os” en 7^-T e4 en irs Os" so 04 en S£ en Os R s© 00 Tf os" s©" en" en in 00 04 o r\ r« 04 os r~~ o^ r- s_oc- R R I un O I os os s© en s v> U en T3 P.V) v 3 Hiï *-•8=3 §2" O- s© <zs rj- en Os^ <O xt Oy Os_ en" en Tf os' Tt" ens©04 0 0- en V) 04 os en r~’ en oo’ R R R - -OS oo «n en I I s© 04 »n L 'rTt,T:^ri r I m"o-"— I I oo Tf r- en en en 04 R R O 00 OS Tf °o.’”1> 04^ r-^ 04 en s© s© en tT en en O~ en s© en o- tJ- i/S 04 en oo I—4 I—rS Tf <N R R R R R R *-« o* ps os o s© oo o oo oo O «n m oo rf 04 O '^T Os o* en 04 O~ O O IC en TT os o en Tt- 04 04 in 04 ws 04 wh Tt rt- en 04 I 04 icr'O'’t-’t- O o 11' o 3 5 en S 2 oR A - CQ O OS O O »OS s© SC 04^ 04^ s© V? 00 O-" Os" so" W-T o oc m os 04 04 Tt os S© «os os S© vS O~’ O' en’ Os Oen en oo O w- 04 04 R R R R R s© en Os rf co - s© «n tT s© wh izs oo^ «zs 04" «of so" en" 04oos©-w04 0Tf »O) m os »n ojio- jrj '04 qI in vS R R 00 04 04 00 04 O O 04 O Os wh 04 04 wh en en •o S c 835 o a g:.s oï S.Sc S >0 X X H tn - XXx V) •O) »n CQ *7 en cö ctf «Xxx* X en" wh «rT WH 00 Tt OO <ZS W- WH •o SXXs?C2> WH >-H r\ s/ WH 'o w O o >ri i r- Ox't e e e o 00 vs wh r4 O en O7 O wh Os »n en s© O' xf Tt r-’ cn’ R R R R R R R R R R R eire—i-e m ai ©‘'Cod’t R R R I vs en vs 04 1^ 00 **1 L0^ Tt-'zïrr' l" VS0-" |"oo I en 04 I R R R R R R R R R R RRRRRRR =o.n R R

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 373