29 LASTEN f f f 11 f 205.000,—i f Artikel II. Kosten van de voor rekening der Gemeente uit te voeren werken en leveringen en te ver richten diensten. Artikel I. Uitgaven terzake van de exploitatie door de Stichting „Centraal IVoningbeheer” Zie voor verdere toelichting artikel II onderdeel c van de Baten. Zie voor toelichting artikel II van de Baten. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. 238.199,17 235.000 ,5 6.899.904,51 6.755.800,49 11.441.— 249.064,— 183.573,26 1.107.425,— 1.175.094,51 243.881,— 28.468,— 19.363.— 115.000,— 109.833,68 118.541,— 119.865,45 924,08 8.250,— 8.435,89 d. Huisvesting, voeren der 36.984,— 55.283,59 33.000,— 33.000,— 163.000,— 168.938,22 e. 35.586,— 35.585,83 16.590,— 28.764,43 250.000,— 602.679,49 383,— 383,33 427.020,— 52.500,— 154.621,— 10.500,— 7.087,— 21.965,— 750,— 14.500,— 850,— 368,— 315.017,34 232.669,52 806,76 240.245,43 130,52 1.030,99 107.274,75 113,25 10.285,62 6.699,98 9.242,60 3.373,13 1.862,51 administratie, kassiers- diensten enz. 5 Aandeel indirecte kosten 617.821,33 8.037,67 198.337,72 27.566,34 139.758,19 23.132,76 3.623,85 14.294,29 49.224,83 194,95 776,20 107,84 316,13 108.304,’— 125,— Geboekt in 1953 Geraamd voor 1953 Geboekt in 1953 Geraamd voor 1953 Geboekt in 1953 6.161,64 150,— 7.250, — 12.789,— 6.250, — 450, 49.000,— 317,— 6.664.904,516.517.601,32 18.000.000,—ƒ18.993.037,47 Zie voor verdere toelichting de jaarrekening van de Stichting „Centraal Woningbeheer” en artikel I van de Baten. Artikel III. Kosten van de voor rekening van anderen uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten. 17.632.800,— 4.778,— 5.045,—] 137,— 1.400,— 16.822.543,56 1.809.445,75 39’900’— 175.000,— C. Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling. Huisvesting van enkele afdelingen. 5 Aandeel indirecte kosten B. Dienst voor het Gemeen telijk Grondbedrijf. Huisvesting, portiers- diensten, diensten van de Afdeling Inkoop en Kas. 5 Aandeel indirecte kosten a. Uitgaven terzake van de exploitatie c.a b. Beheer van oude gemeen- tewoningen a. Bouwwerken 0 Arbeidslonen 1 Salarissen 2 Magazijnmaterialen 3 Door derden uit te voeren werken 4 Diversen 5 Aandeel indirecte kosten b. Overige diensten, niet in verband staande met het uitvoeren van werken (Be- stuurshulp) 0 Arbeidslonen 1 Salarissen 2 Magazijnmaterialen 3 Door derden uit te voeren werken 4 Diversen 5 Aandeel indirecte kosten c. Onderhoud van dienstge bouwen bij het complex Zomerhof 0 Arbeidslonen 1 Salarissen 2 Magazijnmaterialen 3 Door derden uit te voeren werken 4 Diversen 5 Aandeel indirecte kosten Geraamd voor 1953 A. Stichting „Centraal Wo ningbeheer”. a. Onderhoud van woningen voor de volkshuisvesting bestemd enz. 0 Arbeidslonen 1 Salarissen 2 Magazijnmaterialen 3 Door derden uit te voeren werken 4 Diversen 5 Aandeel indirecte kosten c. Diverse werkzaamheden 0 Arbeidslonen 1 Salarissen 2 Magazijnmaterialen 3 Door derden uit te voeren werken 4 Diversen 5 Aandeel indirecte kosten b. Onderhoud en restauratie van oude woningen. 0 Arbeidslonen 1 Salarissen 2 Magazijnmaterialen 3 Door derden uit te voeren werken 4 Diversen 5 Aandeel indirecte kosten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 375