29 I UITGAVEN 1/ - 12 Artikel IV. Kosten terzake van de exploitatie van de Oostenrijkse woningen. Artikel I. Kosten van aanleg en uitbreiding. Aanvankelijk was voor dit artikel 40.000,ge raamd. Bij Raadsbesluit van 25 Juni 1953 bijlage no. 304, werd het onverwerkt crediet ad ƒ8.464,52 van het jaar 1952 overgebracht naar het jaar 1953, zodat in 1953 in totaal beschikbaar was ƒ48.464,52. Geboekt werd f 34.244,47, zodat met een bedrag ad ƒ14.220,05 beneden de raming werd gebleven. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST II. Kapitaaldienst. 42.032,— 45.560,48 367.652,48 6.500,— 6.500,— 688,20 260,72 48.464,52 34.244,47 21.960,— 21.231,34 65.000,—i 1.145,—1 500 131,— 500 205.207,76 4.520,57 49.444,55 25.678.01 37.241,11 3.762,68 15.710,15 809,59 2 Kantoormachines 3 Meubelen 4 Motorrijwielen 5 Gebouwen 6 Onvoorzien 7.204,30 5.794,50 7.631,44 2.469,80 4.644,43 Geraamd voor 1953 Geboekt in 1953 Geboekt in 1953 Geboekt in 1953 Geraamd voor 1953 4.500,— 15.984 345,— 10.854,94 5.815,— 13.844,58 2.450,— 9.000,— 0 Arbeidslonen 1 Salarissen 2 Magazijnmaterialen 3 Door derden uit te voeren werken 4 Diversen 5 Aandeel indirecte kosten 0 Automobielen 1 Instrumenten, werktuigen, gereedschappen enz. D. Diversen. g. Diverse onderhouds werkzaamheden enz. 0 Arbeidslonen 1 Salarissen 2 Magazijnmaterialen 3 Door derden uit te voeren werken 4 Diversen 5 Aandeel indirecte kosten Geraamd voor 1953 192.570,— 36.088,— 6.300.—I 42.005,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 376