30 6 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. aangekochte woningen. Tabel I. Complex. 430 Transport de betrokkene in kort geding voor de president van de rechtbank gedagvaard. Bovendien werd nog een huurder gedagvaard tot betaling van een bedrag van 150,voor schilderwerk waartoe hij opdracht had gegeven. In 2 gevallen werd een regeling tot betaling getroffen, in 5 gevallen werd overgegaan tot uitzetting. Van de 3 zaken uit het vorige verslagjaar werden er 2 met de huurders geregeld, in het derde geval werd tot uitzetting overgegaan. Aantal woningen- 65 81 124 160 34 262 182 678 120 318 32 40 165 115 20 16 42 285 553 911 45 136 218 224 296 560 493 176 48 7 175 28 86 424 110 128 Aantal gezinnen. 65 84 135 168 34 327 203 682 120 326 33 46 172 136 20 16 46 298 597 996 47 136 236 260 301 579 509 178 50 7 615 31 85 442 119 138 139 334 507 900 62 1 365 760 2 975 526 1 257 274 345 752 681 100 51 178 992 2 122 3 724 161 527 919 1 077 916 1 932 1 890 558 416 30 217 115 430 1 963 542 727 Aantal woningen. 28 86 424 110 128 51 65 81 124 160 34 262 182 678 120 318 32 40 165 115 20 16 42 285 553 911 45 136 218 224 296 560 493 176 48 7 226 Aantal gezinnen. 30 84 443 123 134 51 66 86 133 167 34 323 212 694 121 327 34 45 171 139 21 16 47 296 603 1 012 50 138 241 248 303 574 510 177 56 7 709 Aantal bewoners. 2 3 43 12 10 11 12 33 35 21 21 De voorzitter, L. J. M. FEBER. De secretaris, J. PALTHE. 7 2 10 7 1 7 5 35 2 28 2 10 8 3 2 3 11 43 38 3 Houtschade. Aan houtschade was in totaal te vergoeden door be woners ƒ7.890,20. Hiervan werd tot 1953 ƒ2.157,40 en in 1953 42,50 betaald. Als oninbaar werd ƒ5.629,15 afgeschreven, zodat op 31 December 1953 nog te innen was 61,15. Voor het doel gebouwd. Afvoerkanaal I Zeearendstraat Afvoerkanaal II-III Afvoerkanaal IV Afvoerkanaal Oost Zeezwaluwstraat Kolenwagenslag I Kolenwagenslag II Kolenwagenslag III Westduinweg II Westduinweg III Vissershaven Dr. de Visserplein Duindorp I-II Wieringsestraat Duindorp III Flakkeesestraat Duindorp IV Duindorp V Vuurbaakstraat Zeekant Proefwoningen Betonwoningen Trekweg I Trekweg II Trekweg III Trekweg IV Broekslootkade Spoorwijk I Spoorwijk Ha Spoorwijk Ilb Spoorwijk IIc Spoorwijk III Spoorwijk IV Spoorwijk V Overzicht van de door de Gemeente in het belang Stand op 1 Jan. 1953. der Volkshuisvesting gebouwde en Stand op 31 Dec. 1953. In Oud-Scheveningen bedroeg de huurschuldƒ296,70 of 2,95%: verlies wegens oninbaarheid was er niet, terwijl het bedrag aan onverhuurd ƒ303,45 of 3,02% was. Huuropzeggingen. In de oude stad werden 6 huurders gedagvaard tot ontruiming van de woning, allen wegens huurschuld, één tevens wegens wangedrag, terwijl in één geval spra ke was van clandestiene bewoning; in dit geval werd Aantal verhuizingen in 1953. 100 437 1 980 557 707 264 144 321 505 890 59 1 352 777 2 969 533 1 245 270 330 755 669 103 57 183 983 2 113 3 881 158 519 955 1 071 907 1 873 1 866 564 400 30 497 Aantal bewoners.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 387