"I I I I I r I 1 4 i en 1 Jï 1 i fill 'W-0 Hjijt _q 30 1 1 i i f 1 H -i l 4 1 Ni I o s s «t èi •p3iË -iji I i s; i o; s s. 5 s I 12 S -.8 s g 1 g I E 5 1^55 5 <D E o o -g g> 5 8 SS rq'o' S xr S3 3 S5S.S3J r- rq vs oo 1 8- r o' SS 8°‘ n 8888 O m O r* v~> I i S2 E I -O'os'Tf s©'l rq cc oc os rq 2 S S ‘X'o'oo v© S8S5 o' o' m o oo vp s M Q. u 2 8 8 èl >:s £2£S^ rq rf r-^ vT o ri sc r- vs vs 1 rr os vs cr Tf P8SS5; C£ o' rq' os' 2 oo vs r~ oo s© vs s© I«5 ?sg> ’3 gs§ ^8353 £23^3 os rq rq en c *-* xr" s© vs 88888 o' o' o o' 6 i I B s Q SSSPfS encqcq- - 5 "S 8, 5 -8 8 .F I c c C I O _<n S hs533s?|Eiehe •sg§ G VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. r R R R dodo© o rq rq rq s© o S© r R r co o 3 ffl 5 M V 5 V *E 3 z 6» V O o •o 3 O 6 3 n Q Os T1‘ rq <n 2 3 x 2 J3 g X 2 c O v> oo rq* o E O- cr “O <D (V OC Xfr O rq O O rq Q rq Os Os co 0) cn c 5 u 1 0) E <D O) _c o o H E «J N O c <y V> Xt os oo' xt r r NO <0 xt O Os vs sc rq s© \c oo O' Xt' OO Xf OO s© en oo oo os s© vs s© r~- xf O os rq <5 C 5 z s© SCOO- oo O oo rq^ o' co O rq m T—Vs xt H o\ <n r~' ri i en rq os Os X© O oo' o' rq ’t s© VS 00 oo o vs en xf rq 04 r- rq O O oo O m nrq i en O vs Os s© xt S 04 o* o' o' o' o” tr cc r^, oo w> os o rq vs oo oo m vs 00 00 Os o Os' vs oo I I ei O 'O X K f! TT Os’ Tt 1 s s a s I Q Os rq I O S© rt Ttd o o* os Os «n Tt >3 rq s© O oo o o' r~' <n i XO Os 00 I rq* rq’ m’ m’ m’ i S R R S O'. O N n rf ir-> irs m O' Os Os Os Os i O' O •—i rq en -rt «rs v~) </-', i/~) Os Os Os Os Os H s© s© rq s© i CC uS r-’ vS r, ir, rj r; in rq rq m cn m I u 11 c o rq R_ oo Os s© rq os r- rr so m «r> »rs m -Td'o'cT- W", rq „S' o rq os oo O 00 rq o' s© •n Q O tT xf m s©" o' rq' o' rq o rq os M z 3 r- Tt ir, r-' O «r> I r~ r*^ Os i oo os o o rq i «r> oo rq m rq S* C" vs m rq s© oo oo co •O u fi -J o uï .E* 5 R R Os' o' oo' OS Os U-o 2 t a= 2 5 c «x>x ü^2g aS S c U'S 2 rq oo rn en oo oo m v> r- I oo os o rq fe g 5-8- s© en s© s© rqxj-rqm rq xt m o” o' o' o' o” •S u »1 U tx u 2° z Z. 8 I OO XC rr r- r~- rq en en oo' ©s' s©' 3^8.38 vs o< en eq j 88©3« rq* rq en* en en R R R R Pq2j22^ r^-' r- o- s© en r-ooxto oo r- r- os rq xf a> X E B.-5-Ê o 0 i= o> a> c o> J •S. c *N O M c 'e C -o - O XJ c s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 391