30 i j 18 I VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. AANTAL. S AL D O. BATEN. LASTEN. WONINGCOMPLEXEN. Voordelig. Nadelig. 1 4 ƒ3.605,78 ƒ1.636.367,18 ƒ2.322.702,35 689.940,95 Totaal A 4 566 25 25 22 704.764,30 ƒ1.214.677,20 ƒ1.915.112,60 Transporteren 3 395 60 ƒ4.328,90 ,5 i» 5J Woningen en winkels. 318 40 268 52 106 297 176 48 262 115 34 42 6 6 1 2 5 5 3 1 2 2 Totaal per complex. Totaal per complex. 26.340,08 245.799,91 62.128,75 92.203,37 82.359,11 53.189,76 76.743,86 124.875,05 89.829,93 90.814,46 111.789,69 64.595,62 15.846,47 57.993,36 43.890,84 13.384,71 41.803,01 92.651,34 13.930,88 124.784,52 17.421,66 25.874,86 93.038,11 71.863,74 17.201,39 78.986,24 38.482,80 8.614,55 38.674,53 14.159,51 123.362,72 32.028,41 44.872.79 41.901,47 13.243,11 37.987.22 63.988.69 42.475.85 45.450.18 63.864.11 33.424,62 8.407,83 27.516,66 19.003,05 7.393,62 8.036,10 18.663,23 2.089,24 1.500,89 5.857,23 12.398,41 13.235,75 3.907,57 2.457,66 10.729,76 2.565,98 4.242,64 32 208 66 114 120 54 90 147 114 94 136 88 20 72 54 52 176 28 424 110 128 78 294 62 81 124 12 115 438 218 224 285 555 911 182 160 16 15 106 ,J t 158’19 4.328^90 Pakhuizen, bedrijfs ruimten enz. s» I' 3.44759 B. Overige woningen waarvoor door het Rijk bijdrage wordt verleend. I. Woningen gebouwd vóór 31 Dec. 1945. Duindorp III Duindorp IV Hoefkade Loosduinen Rustenburg Spoorwijk Ilb Spoorwijk IV Spoorwijk V Vissershaven Vuurbaakstraat Westduinweg III Westduinweg Betonwoningen II. Woningen gebouwd of herbouwd na 31 Dec. 1945. a. Traditionele bouw. 1946 Flakkeesestraat 1947 Erasmusweg Kijkduinsestraat 1948 Aagje Dekenlaan Binckhorstlaan Jan Luykenlaan Melis Stokelaan Moerweg Tesselschadelaan Troelstrakade 1949 Broekslootkade Zeearendstraat Zeekant 1950 Assumburgweg Twickelstraat 1951 Zeezwaluwstraat 1952 Heeswijkplein 52.043,70 43.750,91 88.728,70 2.730,51 80.036,68 271.562,69 104.473,65 91.642,80 78.672,70 317.641,74 417.579,34 57.135,38 105.651,96 16.793,53 3.870,56 58.799,15 1.802,44 73.837,38 19.098,39 43.106,58 1.999,33 24.381,96 11.985,96 3.028,79 24.450,55 19.76650 83.172,01 30.511,54 21.698,36 83.65756 148.741,83 7.284,63 64.632,94 4.051,65 315,65 22.417,30 73.988,11 11.841,64 129.113,42 15.920,77 20.017,63 80.639,70 58.627,99 13.293,82 76.528,58 27.753,04 6.048,57 34.431,89 A. Met Rijksvoorschotten gebouwde of aangekochte woningen. I. Woningen gebouwd vóór 31 Dec. 1945. Afvoerkanaal I Afvoerkanaal II/II1 Afvoerkanaal IV Afvoerkanaal Oost Buiten Haag Deimanstraat Heemskerckstraat (Lsd.) Kolenwagenslag II Kolenwagenslag III Kortenbos Laakweg Oost Laakweg West Spoorwijk I Spoorwijk Ha Trekweg I Trekweg II Trekweg III Dr. de Visserplein Westduinweg II Westduinweg Proefwoningen Westeinde Zomerhof III. Exploitatie-Rekening over 1953. Woningen c.a. gebouwd of aangekocht voor de Volkshuisvesting. 11.784,93 257.928,84 59.260,16 78.289,96 14.591,48 109.732,98 12.180,57 122.437,19 30.100,34 47.330,58 40.457,64 39.946,65 38.756,64 60.886,36 47.354,08 45.364,28 47.925,58 31.171,— 7.438,64 30.476,70 24.887,79 5.991,09 33.766,91 9.982,49 184.091,46 40.161,77 35.183,38 12.592,15 85.351,02 40.057,74 40.722,12 64.278,15 2.888,70 60.270,08 188.390,68 73.962,11 69.944,44 82.120,29 233.984,68 268.837,51 49.850,75 41.019,02 12.741,88 3.554,91 36.381,85

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 396