30 19 I j VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. AANTAL. BATEN. LASTEN. SALDO. WONINGCOMPLEXEN Voordelig. Nadelig. Transport 3 395 ƒ1.214.677,20 4.328,90 60 ƒ1.915.112,60 704.764,30 Totaal B 5 053 60 7 3 120 36.288,82 2 13.285,52 Totaal C 2 339 ƒ18.423,35 704.741,63 106 25.358,32 TOTAAL 11 958 ƒ4.229.855,57 191 ƒ6.228.596,65 b. Systeembouw. 1948 Melis Stokelaan l950Loevesteinlaan Maartensdijklaan Middachtenweg Schoonhetenstraat 1951 Ruysbroekstraat Weerselostraat Totaal A Totaal B Totaal C 4 566 5 053 2 339 560 493 45 53 63 677 165 65 6 92 252 288 352 270 272 70 154 67 3 15 9 191.495,24 Totaal per complex. J, 9~~ 5 ƒ4.328,90 862’82 115,28 168*74 5.072,73 2.826,49 2.120,50 668,02 238,22 C. Woningen waarvoor door het Rijk geen bijdrage wordt verleend. (Gemeentesteuncomplexen.). I. Woningen gebouwd vóór 31 Dec. 1945. Duindorp I/II 1 Duindorp V Kolenwagenslag I Laakweg West II i Marktweg Pakhuizencomplex 1 Spoorwijk He Spoorwijk III Trekweg IV Tuinderslaan Vredebest II. Woningen gebouwd of herbouwd na 31 Dec. 1945. 1949 Wieringsestraat 25 60 106 J» 5» Totaal per complex. De administrateur van de Gemeentelijke Woningdienst, F. C. H. BÖHMERMANN. ƒ2.322.702,35 „3.194.217,70 711.676,60 689.940,95 1.309.799,84 25.358,32 ƒ1.636.367,18 1.888.746,76 704.741,63 Gezien Namens het Bestuur van de Stichting „Centraal Woningbeheer”, L. J. M. FEBER, voorzitter. J. PALTHE, secretaris. ƒ1.309.799,84 49.574,34 711.676,60 233.417,80 231.562,16 284.370,67 218.058,49 199.079,75 26.668,61 85.947,62 ƒ3.194.217,70 202.535,26 50.432,57 22.806,90 2.166,20 33.481,19 4.784,12 157.077,75 144.956,70 15.420,98 15.731,53 19.059,61 102.938,29 122.025,78 157.432,28 119.730,43 98.122,43 15.126,05 58.694,30 ƒ1.888,746,76 45.816,49 23.669,72 2.281,48 30.713,94 4.952,86 162.150,48 147.783,19 17.541,48 16.399,55 19.297,83 ƒ11.040,02 4.616,08 5, 9 9 99 2.767,25 99 99 99 99 99 99 ƒ26.358,03 ƒ2.025.099,11 3.605,78 4.328,90 „18.423,35 Pakhuizen, Woningen I bedrijfs- en winkels, j ruimten enz. 130.479,51 109.536,38 126.938,39 98.328,06 100.957,32 11.542,56 27.253,32

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 397