INHOUD. ALPHABETISCH REGISTER. I 22 e.v. Bruggen Burgemeester Burgemeester-De-Monchy-fonds Burgerlijke Stand Bijzonder onderwijs Echtscheidingen Eerste Hulp Eigendommen (Grondgebied en Erediensten Erfpacht Exploitatie-Mij. Scheveningen N.V. Faillissementen Financiële besluiten (Verschillende Financiën Geboorte Gebouwen (Gemeente-) Geestelijken Geld-, crediet- en bankwezen Geldleningen Gemeentebedrijven en diensten (Organ, van Gemeentebegroting Gemeentebelastingen Gemeentebestuur Gemeentebrandweer Gemeente-eigendommen Gemeentegebouwen Blz. 35 5,6 56 22, 23 52 33 38 47 28, 38 59 35 53 66 37 22 18, 19 18 63 t./m. 65 24 63, 64 32 20 33 31 31 30 60 31 42 t/m 44 36 37 28 15,40 22 46 24 62, 63 24 35 37 26 25, 26 Blz. V, VI 3 22 24 25 26 32 33 35 35 36 38 39 51 62 63 33 37 34 22 33 25 26 39 32 49 33 3 e.v. 22 18 62, 63 37 25 22 25 26 1 e.v. Demobilisatie-uitkering Detailhandel Diensten (Organ, v. Gemeentebedrijven en Diensten (Takken van Dienstgebouwen Dienstplichtadministratie Dienstplichtformulieren (Uitschrijving Dienstplicht, lichtingen Dierenbescherming Directeuren en administrateurs Doodschouw Drankbestrijding Drankwet Drenkelingen (Redding van Bouw- en Woonverordening Brandverzekeringsfonds Brandweer College van Burgemeester en Wethouders5, 6 Colleges van curatoren11,53 Commissie voor de Prijzen37 Commissiën uit de Raad (Vaste 8, 9 Commissiën, waarvan alle of enkele leden door de Raad of door Burgemeester en Wethouders zijn of zouden zijn benoemd9 t/m 18 Commissiën van Toezicht op het onderwijs12, 53 Comité tot steun aan hulpbehoevenden (Gem.16,40 Conservatorium voor Muziek (Koninklijk Consultatiebureau voor Alcoholisme (Vereniging Consultatiebureaux Coöperatieve verbruiksverenigingen Crediet- en bankwezen (Geld-) Criminaliteit Crisis Comité (Haags in liquidatie Aankoop grond Academie van Beeldende Kunsten Administrateurs (Directeuren en—) Afgifte Bewijzen goed gedrag Afgifte Bewijzen Nederlanderschap Afstand van grond (Kosteloze Alarmeringen Alcoholisme” (Vereniging „Consultatiebureau voor Algemeen Haags Comité (Stichting f Algemene Politieverordening Ambacht Ambachtsscholen (Techn. Scholen) Ambtenaren van de Burgerlijke Stand Ambtenaren (Gemeente-) Ambtenaren ter Gemeentesecretarie Ambtenaren van de Politie Ambtenaren bij de takken van dienst Apothekers Arbeid Arbeidende klasse (Vereniging tot verbetering der woningen van de Arbeidsbemiddeling Arbeidstherapie Arbeidswet Arti et Industriae (Nederlandse Vereniging Autobusdiensten Avondnijverheidsscholen Blz. 24 53 20 14, 65 35, 65 24 29 31 61,62 26 37 53,54 23 18, 19 19 26, 27 18, 19 32 38, 39 Bad- en zweminrichtingen Bankwezen Bebouwingsvoorschriften Bedrijven en diensten (Organ, van Begraafplaatsen Begroting Belastingen Beroepskeuze (Voorlichting bij Bescherming van dieren Bescherming van kinderen, meisjes Besmettelijke ziekten Bestuur (Het Bevolking Bevolkingsregister23, 24 Bewaking rijwielen28 Bewijzen van goed gedrag65 Bewijzen van Nederlanderschap35, 65 Bibliotheken (Leeszalen en 57, 58 Bioscoop- en toneelvoorstellingen (Toezicht op 28 Blindenzorg48 Bond Vacantiebezigheid voor schoolkinderen( Haagse 46 33 24 .29, 30 öêiiteèntépplitii Bijlagen I. Het Bestuur II. Bevolking III. Grondgebied en eigendommen IV. Financiën V. Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid VI. Openbare gezondheid VII. Volkshuisvesting VIII. Waterstaat IX. Verkeer X. Landbouw, handel en nijverheid XI. Arbeid XII. Maatschappelijke steun en voorzorg XIII. Volksontwikkeling en -opvoeding XIV. Erediensten XV. Landsverdediging 29, 30 24 18 Gemeentelijk Comité tot steun aan hulpbehoevenden 40 Gemeentelijke inspectie van het onderwijs51 Gemeentelijke Schoeiseldienst40 Gemeentelijke studiebeurzen56 Gemeenteontvanger18 Gemeentepersoneel18 t/m 22 Gemeentepersoneel (Rechtsherstel 20 Gemeentepersoneel (Regelingen met betrekking tot het 19, 20 Gerpeentepersoneel (Ziekte onder het 22 “Getpeentepersoneel (Zuivering van het 21 tie26 t/m 29

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 3