VERSLAG N.V. GEMENGD BEDRIJF HAAGSCHE TRAMWEG-MAATSCHAPPIJ GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE OVER HET JAAR 1953 VAN DE RAAD VAN BEHEER AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 29 JUNI 1954

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 414