222 aanhgw. 2 1 9 Twee voedingkabels (1200 V) en 1 diensttele- foonkabel zijn omgelegd van de 1ste naar de 2e v. d. Boschstraat. In verband met het in exploitatie nemen van buslijn Z zijn de daarvoor benodigde halten ge plaatst. 190 147 35 2 13 2 2 1 1 235 motorwagens 187 gesl. aanhgw. 35 open aanhgw. 2 electrische locomotieven 15 pekelwagens 7 oude mw. voor spee. doeleinden 2 railreinigingswagens 2 railslijpwagens 2 lorries 1 onkruidverdelgingswagen. Lijn den HaagLeiden. In verband met de dem ping van de Stille Mare, is, ter verkrijging van een betere verkeerssituatie, in overleg met de gemeente Leiden, 115 m enkelspoor in de Haarlemmerstraat gewijzigd in dubbel spoor. Tussen de Baekershaegenlaan en de Prinsen weg zijn, in verband met het maken van een verbindingsweg, de sporen en bovenleiding verlegd. Op de navolgende plaatsen zijn materialen door nieuwe vervangen: Nabij de Lus den Deyl, richting Leiden: 2 wissels met bijbehorende puntstukken, als mede 425 m rails; Op de Benoordenhoutseweg, tussen Jozef Is- raëlslaan en Laan van Nieuw Oost Indië: 1.817 stuks dwarsliggers; In de Haarlemmerstraat te Leiden: 400 m profieldraad 80 qmm; Voorts op diverse plaatsen: 727 3 tongstukken en 2 puntstukken. Lijn den Haag--RijswijkVoorburgDelft. De navolgende materialen zijn door nieuwe ver vangen: Op de HaagwegGeestbrugweg een enkel voudige gebogen kruising met puntstuk en pasrails; Op verschillende plaatsen: 611 m rails. Met de vervanging van oude druklucht-rem- installaties der motor- en aanhangwagens van de intercommunale lijnen door nieuwe installaties is voortgegaan. In dit verslagjaar zijn de motor wagens nos. 55 en 78, alsmede de aanhangwagen no. 109 gereedgekomen. Van deze wagens zijn tevens de rijtuigkasten grondig nagezien en ge repareerd. In motorwagen 55 van de intercommunale lijnen is de electrisehe installatie geheel ver nieuwd en zijn tevens nieuwe rijschakelaars ge monteerd. Met de reeds in 1948 aangevangen algehele revisie van motor- en aanhangwagens, welke ge durende de oorlogsjaren ernstig geleden hebben, is ook in dit verslagjaar regelmatig voortgegaan. In 1951 werd de wiegveerophanging van mo torwagen 214 bij wijze van proef veranderd. Aan gezien deze proef zeer goed heeft voldaan zal deze wijziging aan de gehele serie van 16 motor wagens worden aangebracht. In dit verslagjaar zijn de wagens nos. 201 t/m 204, 206 t/m 209, 212, 213, 215 en 216 gereedgekomen. 4 motorwagens nos. 8, 150, 176 en 183, 14 geslo ten aanhangwagens nos. 350 t/m 359 en 361 t/m 364 en 2 open aanhangwagens nos. 437 en 444, welke voor de dienst onbruikbaar waren, zijn verkocht; hiervan waren reeds eerder niet meer in de sterkte opgenomen 1 motorwagen en 2 open aanhangwagens, terwijl 1 motorwagen gebruikt werd voor speciale diensten. Overigens zijn 14 voor de dienst niet meer bruikbare motorwagens, nos. 22, 33, 57, 75, 172 t/m 175, 177, 181, 182, 184, 283 en 288, van het wa genpark afgevoerd, waarvan 6 stuks nos. 172,173, 175, 177, 181 en 184 nog voor speciale doeleinden gebruikt kunnen worden. Op 31 December bestond het wagenpark uit: In tere. 45 40 In verband met de asfaltering van de Kemp- straat is onder de sporen een betonfundering aan gebracht. Op de hoek van de Jan Hendrikstraat en Riviervismarkt is een verbindingsboogje aan gelegd. Tengevolge van werkzaamheden aan de Boek- horststraatbrug moest lijn 10 tijdelijk worden omgelegd, waartoe voorzieningen aan sporen en bovenleiding op de Grote MarktstraatSpui zijn getroffen. Aan het eindpunt van lijn 5 is een verlichting aangebracht ten behoeve van het koppelen van motor- en aanhangwagens. Op de navolgende plaatsen zijn de instapplaat- sen verlengd: Zuiderparklaan bij eindhalte lijn 15; Zuiderparklaan nabij Escamplaan, richting Zuiderpark; Zuiderparklaan nabij Escamplaan, richting S. S. Op het kruispunt BoekhorststraatPrinse- gracht zijn tram-waarschuwingsseinen aange legd. Nabij de remise ’s-Gravenmade is de boven leiding gewijzigd, teneinde enkelspoorrij den mo gelijk te maken. m rails, Stads lij nen Totaal b. INTERCOMMUNALE LIJNEN. en uitbreidingen van het rollend II. Wijzigingen materieel. a. TRAMWEGMATERIEEL. lijnen c. DIVERSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 420