2 1 10 motorwagens gesl. aanhgw. open aanhgw. Dieselbussen gemiddeld 0,756 l per 100 km. 41 39 208 178 34 2 14 1 2 2 1 Op 31 December waren aanwezig en in bedrijf: 6 personenauto’s, 2 geldtransportauto’s, 2 noodploegauto’s, 6 vrachtauto’s, 6 bovenleiding-montage-auto’s, 1 montagewagen op rails, 4 auto’s voor lasapparaten, 2 werkauto’s voor de wisselsmeden, 1 tractor voor railvervoer, 1 motorrijwiel. Aan de personen-, vracht-, montage- en ver dere werkauto’s zijn de noodzakelijke reparaties uitgevoerd. De personenauto merk Horch is verkocht en een Ford personenauto is aangeschaft. In het aantal auto’s kwam geen verandering. Aan 16 autobussen van de serie 151 t/m 200 is een deurbeveiliging aangebracht, waardoor thans het gehele wagenpark hiermede is uitge rust, behalve 15 oude autobussen van het bouw jaar 1939. Enkele grotere herstellingen van schade aan bussen, als gevolg van aanrijdingen, zijn ver richt. Voor het overige zijn de normale onder houdswerken aan het busmaterieel uitgevoerd. Diesoline: 2.400.538 l over 7.437.507 km of ge middeld 3,09 km per l. Remise Lijsterbesstraat. De werkplaats nacht dienst met aangrenzend magazijn, kleed- en schaftlokaal is gewijzigd. Autobusgarages. In de gevel van de autobus garage aan de Viaductweg is, ter gelegenheid van het afscheid van de Chef van de Auto busdienst, de Heer J. M. H. Dolk, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, een bronzen gedenkplaat onthuld. Op 30 Juli 1953 werd de nieuwe autobus garage nabij de Groente- en Fruitmarkt in bedrijf genomen, welke garage plaats biedt voor 84 autobussen met een onmiddellijke uit breidingsmogelijkheid tot 108 autobussen. In de gevel van deze garage werd op 22 April 1953 door de kleinzoon van de Directeur, Peter von Brucken Fock, een herdenkingssteen aan gebracht. I 212 aanhgw. electrische locomotieven pekel wagens railreinigingswagen railslijpwagens lorries onkruidverdelgingswagen. In- en uitwendig zijn geschilderd: 2 stadsmotorwagens 9 stadsaanhangwagens 4 motorwagens van de intercommunale lijnen 1 aanhangwagen van de intercommunale lijnen. Uitwendig geheel en inwendig gedeeltelijk zijn geschilderd: 27 stadsmotorwagens 25 stadsaanhangwagens 5 motorwagens van de intercommunale lijnen 10 aanhangwagens van de intercommunale lijnen. Inwendig geheel zijn geschilderd: 13 stadspekelwagens 2 pekelwagens van de intercommunale lijnen. Gedeeltelijk en bijgeschilderd zijn: 23 stadsmotorwagens 18 stadsaanhangwagens 4 motorwagens van de intercommunale lijnen 3 aanhangwagens van de intercommunale lijnen. Van dit wagenpark waren op 31 December voor de dienst beschikbaar: Stads- lünen 167 139 34 2 12 1 2 1 1 en uitwendig gedeeltelijk Op 1 Januari bedroeg het aantal autobussen: 153 Dieselbussen (Kromhout) 20 (A.E.C.) 173 bussen totaal. In dit aantal zijn nog niet begrepen de tegen het einde van het vorige verslagjaar reeds af geleverde maar toen nog niet in de regelmatige dienst opgenomen 25 autobussen met onder de vloer aangebrachte motor, waarvan 15 met A.E.C.-chassis en 10 met Kromhout-chassis. 11 Kromhout-autobussen van het bouwjaar 1939 zijn buiten dienst gesteld en verkocht. Op 31 December bedroeg het aantal auto bussen: 152 Dieselbussen (Kromhout) 35 (A.E.C.) 187 bussen totaal. wijzigingen in de gebouwen Motorolieverbruik. Interc. lijnen Totaal c. PERSONENAUTO'S EN WERKAUTO’S. Onderhoud en herstellingen van bussen. Brandstofverbruik. i III. Uitbreidingen en en wachthuizen. Diverse gebouwen. b. AUTOBUSMATERIEEL. Wagenpark.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 421