11 Remise Wassenaar. Het bestaande onderstation is uitgebreid t.b.v. het plaatsen van een twee de gelijkriehterinstallatie. Rem ise ’s-Gravenmade. Nabij deze remise is een nieuw onderstation gebouwd ten behoeve van de stroomvoorziening van de lijn den Haag Delft. Hierin is een nieuwe gelijkriehterin stallatie geplaatst. Van 1 Januari af is een buslijn W in exploi tatie genomen van station H.S. via Stationsplein, Rijswijkseplein, Weteringkade, Binckhorstlaan, Zonweg, Melkwegstraat, Saturnusweg, Regulus- weg naar Maanweg. Deze route wordt alleen ge reden gedurende de werkuren van 6.45 tot 18 uur (’s Zaterdags tot 13.20 uur). Na 18 uur (’s Zater dags na 13.20 uur) en op Zondagen wordt niet verder gereden dan tot de Zonweg. Van 1 September af wordt, ten behoeve van bezoekers van de renbaan Duindigt, dus uitslui tend op dagen waarop courses worden gehouden, een buslijn Z geëxploiteerd, langs de volgende route: Krayenhoffstraat, Stationsplein, Rijswijkse plein, Weteringkade, Merwedestraat, Lekstraat, Rijnstraat, Koningskade, Boorlaan, Benoorden- houtseweg, Waalsdorperlaan (terug via Buurt weg, Zijdeweg, Benoordenhoutseweg). De volgende wijzigingen zijn in de loop der lijnen gebracht: Lijn G., ingaande 24 Juli eindpunt Turfmarkt verplaatst naar Grote Brouwerstraat, waarbij een lus wordt gereden Spui, Houtmarkt, Grote Brouwerstraat, Kalvermarkt, Spui; Lijn T., ingaande 20 April eindpunt Oostduin- laan verplaatst naar van Berwaerdeweg, waarbij een lus wordt gereden Waalsdorper- weg, v. Berwaerdeweg, Oostduinlaan, Waals- dorperweg. Evenals voorgaande jaren werd van 16 Juni t/m 11 September dagelijks vóór en na het Kur- hausconcert, onder lijnletter H, een rit gemaakt DotterbloemlaanGevers Deijnootplein v.v. en werd gedurende het zomerseizoen 28 Juli t/m 30 Augustus onder lijnletter U een verbinding LoosduinenKijkduin geëxploiteerd. en Korte Dit jaar is een aanvang gemaakt met het uit voeren van rondritten. Van 1 Juli t/m 12 September werden rondritten door de stad gemaakt langs de nieuwgebouwde stadswijken, de stadsparken en het strand met een thee- of koffiepauze in Meer en Bos. Aan vankelijk zijn deze ritten in de namiddag tussen 2 en 4 uur gereden, maar door de grote belang stelling moest er reeds van 20 Juli af toe over gegaan worden de ritten ook in de ochtenduren (tussen 10 en 12 uur) te maken. Deze rondrit is georganiseerd in samenwerking met het Alge meen Haags Comité en de afdeling ’s-Gravenhage van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, die zich mede met de kaartverkoop hebben belast. Van 30 September t/m 31 October werden Op de navolgende punten zijn totaal 4 abri’s geplaatst: Prinsegracht, tussen Varkenmarkt Beestenmarkt, Badhuiskade nabij Ankerstraat, Erasmusweg nabij Rijnauwenstraat, Stationsplein (voor het aanbrengen van een oriëntatie-plattegrond). Het personeelwachthuis op het Hildebrand- plein is gesloopt. De volgende gebouwtjes zijn verplaatst: het toiletgebouwtje van Maartensdijklaan naar de Veenendaalkade, de abri Oude Scheveningseweg/Promenade (11 m richting Scheveningen i.v.m. wijziging wegprofiel). De volgende wijziging van blijvende aard is tot stand gebracht: Lijn 4/4a. Ingaande 27 November eindpunt Loe- vesteinlaan verplaatst naar Cannenburglaan. In verband met de uitvoering van profielswij- zigingen, vernieuwingswerken, enz. waren de hierna volgende tijdelijke maatregelen op ver schillende lijnen noodzakelijk: Lijn 10. Van 23 Maart t/m 3 Mei gereden via Grote Marktstraat, Spui, Zieken, Rijswijkse plein Lijn 11. Van 1 t/m 25 September enkelspoor ge reden nabij het G.E.B.; Lijn l2. Van 14 t/m 19 September niet verder gereden dan tot station Leiden. Het traject station-eindpunt Haarlemmerstraat is met autobussen onderhouden. Op onderstaande trajecten is enkelspoor ge reden: Van 4 t/m 7 Februari tussen van Zuylen van Nijeveltstraat en de remise; Van 9 Februari t/m 5 Maart tussen Prinsen weg en Drie Papegaaien; Van 30 Maart t/m 14 April tussen Drie Pape gaaien en de Kieviet. b. AUTOBUSLIJNEN. Rondritten. Wachthuizen en abri's. IV. Wijzigingen in de loop der lijnen. a. TRAMLIJNEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 422