•29.377.581,78 Transport f 1.899.822.44 9e. f f f f 15.000, f f 1.500.000.— f 1.899.822,44 f 1.852.219,44 33/2 Nederland 1947 27.133,13 f 1.879.352,57 2.000,— 3'/2 H.T.M. 1937 1.950— f 1.877.402.57 Waardevermeerdering fondsen 22.419,87 f 1.899.822,44 10e. 89.973,75 f f f 89.973,75 Transporteren f 31.367.377,97 15 5.305,56 13.938,75 11.000,— 14.934,38 Af: f 10.000,— 14.934,37 64.000,— 5.973,75 3.000,— 17.000,— 21.000 283.7.53,13 4.000,— 1.000,— 2.000,— 8.000,— 9.956,25 De waardevermeerdering der fondsen ad f 22.419,87 is ten gunste van de rekening Reserve koersverschillen geboekt. Effecten 64.000,3 Investeringscertificaten 6.000,33/2 Nederland 1947 3.000,33/2 Amsterdam 1948 17.000,— 3'/2 H.T.M. 1937 de Gemeente Rijswijk: 8.000,— 3'/2 H.T.M. 1937 10.000,33!4 Nederland 1947 het Pensioenfonds v.h. personeel der N.V. Gemengd Bedrijf H.T.M.: f 1.500.000,Inschrijving Schuldregister 3 Investerings certificaten Gedeponeerde waarborgsommen Deze waarborgsommen zijn gedeponeerd bij het Rijk: 6.700,2/2 Nederl. Werk. Schuld 14.000,33/> Nederland 1947 de Centrale Werkgevers Risico-bank: 21.000,— 3 Nederland 1962/64 285.000,33'/2 Nederland 1947 4.000,3/2 Rotterdam 1937 IV 1.000,33/4 Amsterdam 1947 2.000,— 3—3'2 1948 de Gemeente Delft: 10.000.— 3'/2 H.T.M. 1937 15.000,33’/2 Nederland 1947 de Gemeente Wassenaar: 11.000.— 3'/2 H.T.M. 1937 15.000. Boekwaarde gedeponeerde fondsen per 30 December 1952 Bij: f 29.000. JJ 9» jLo.wv,33/2 Nederland 1947

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 426