Transport 31.367.377.97 f f 2.000,— 3'-2 H.T.M. 1937 f f f f f He. 568.319.63 14e. Totaal der activa 300.000, f f f 2e. 3e. 5.942.667.36 4e. 5e. 460.226.79 f f Transporteren f 9.534.608,87 16 89.973.75 15e. 16e. 12e. 13e. 4 Lening N.V. Haagsche Buurtspoorwegen Saldo vorig jaar Hierop is afgelost 314 Schuldbekentenis gemeente ’s-Gravenhage Saldo vorig jaar Hierop is afgelost Passiva. Kapitaal Gemeente ’s-Gravenhage 4 aandelen a f 50.000, N.V. Haagsche Buurtspoorwegen 2 aandelen a f 50.000, 3'j4 Obligatielening 1937 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost 5.000,— 27.133.13 200.000,— 100.000,— 300.000 61.228,25 361.258,08 182.877,06 125,— 4.071,25 Af: f 5.000.— 3*2 H.T.A1. 1937 29.000.— 3—3'2 Nederland 1947 480.503,33 20.276,54 460.226,79 3'/2 Schuldbekentenis .V.F. Haagsche Buurtspoorwegen Saldo vorig jaarf 1.202.705,43 Hierop is afgelost62.990.71 f 1.139.714,72 f 1.880.000 188.000,— f 1.692.000, 32.133,13 85.777,50 Koerswinst op fondsen Waardevermeerdering fondsen Boekwaarde effecten per 30 December 1952 Bij: f 96.000,— 1.036.788.82 f 33.673.849,81 De koerswinst en waardevermeerdering der fondsen is ten gunste van de rekening Reserve koersverschillen geboekt. Bankier Beschikbaar saldo. Kas Diverse debiteuren Vooruitbetaalde 'kosten Dit bedrag betreft vooruitbetaalde kosten voor volgende jaren, zoals motorrijtuigenbelasting, enz. Emissiekosten der leningen Verlies- en winstrekening f 6.286.604.68 343.937.32 f 5.942.667,36 115.960,63 Ie. 1.692.000,— 1.139.714,72 1.950 I 17.910.63 4.196.25 i J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 427