Transport 9.534.608,87 f 145.026,45 Ge. f f 268.316.79 7e. f 287.040,36 8e. f f 2.300.000,— f 2.300.000 3.360.000 12e. Hierop is afgelost 3.439.313.64 13e. f 3.652.875,45 53.898,15 15e. 1.205.320,06 f 1.780.013.69 f 159.990.— 663.000.— 30 f f Transporteren f 25.223.066,57 17 213.561,81 f 3.439.313,64 9e. 10e. Hieraan is toegevoegd: Storting minus uitgaven 4'2 Leningen op schuldbekentenis 1952 Saldo vorig jaar Voor in 1953 opgenomen termijnen 4/2 Lening Pensioenfonds 1933 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost Vernieuwingsfonds Saldo vorig jaar Hieraan is onttrokken: Uitgaven minus storting 4/2 Lening Pensioenfonds 1929 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost 4'/2 Lening Pensioenfonds 1930 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost 3 Lening Pensioenfonds 1948 4 Leningen Pensioenfonds 1951 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost f 2.450.000,— 150.000,— 299.075.41 12.035,05 287.040,36 1.500.000,— 3.129.542,25 151.381.63 6.355,18 145.026,45 279.566.78 11.249,99 268.316,79 823.020,— 95679379 I f 3.267.422.67 137.880,42 3.129.542.25 3',2 Lening op schuldbekentenis 1949 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost 248.326,37 f 1.205.320,06 f 2.950.000.— 550.000,— f 3.500.000,— 140.000.— f7.36Ö700O,— Dit fonds is gevormd op de wijze als aangegeven in art. 8 der overeen komst van 28 Dec. 1926 tussen de gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. Haagsehe Buurtspoorwegen. Vernieuwingsfonds intercommunale lijnen In dit fonds is gestort het volgens de concessievoorwaarden vereiste bedrag. Fonds voor rollend trammaterieel stadslijnen Saldo vorig jaar Voor afboeking tot op f 1,elk van: 10 motorwagens nos. 280 t/m 289 Voor gedeeltelijke afboeking motorwagens 201 t/m 214 Voor afschrijving van 16 motorwagens nos. 22, 33, 57, 75, 172 t/m 176, 177, 181 t/m 184, 283 en 288 en 14 aanhangwagens nos. 350 t/m 359 en 361 t/m 364, ad f 1,elk lie. 14e.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 428