f 25.223.066,57 Transport 726.927,06 16e. 1' 1.075.064,36 f Storting en rente f 3.218.863,95 17e. f 3.329.258.65 Storting 922.432,34 18e. 19e. 64.071.— 37.454,88 f f 20e. 2.242.912,23 f 1.792.856,82 21e. 188.119,50 22e. 60.070,02 f 6.070,02 f 23e. 29.417,50 24e. 997.969,64 Totaal der passiva f 33.673.849,81 18 Fonds voor werktuigen en gereedschappen Hiervoor geldt dezelfde toelichting als bij punt 13. Heserve koersverschillen Saldo vorig jaar Winst bij uitloting Waardevermeerdering fondsen Heserve bij slag ver plicht in gen pensioenen Saldo vorig jaar Hieraan toegevoegd uit de Reserve voor belastingen en diverse belangen Fonds voor rollend traniniaterieel interc. Fijnen Saldo vorig jaar Voor afboeking tot op f 1,elk van: 10 motorwagens nos. 51 t/m 60 10 aanhangwagens nos. 111 t/m 120 Nog te betalen coupons Voor nog niet ter verzilvering aangeboden coupons. Diverse crediteuren i Reserve verplichtingen Ongevallenwet 1921 Reset ve voor contante waarde van blijvende ongevallenuitkeringen. Uitgelote obligatiën Voor nog niet opgekomen: 6 st. met rente nos. 114-2014-2025-2082-2190-2814 54 st. nos. 105-106-115-119-122-583-585-593-606-625-633-1412- 2005-2015-2027-2032-2033-2047-2054-2055-2073-2076-2085-2112- 2115-2125-2129-2130-2133-2135-2136-2137-2141-2143-2144-2145- 2150-2159-2186-2187-2801 -2807-2808-2811-2815-2817-3319-3326- 3334-3336-3337-3341-3342-3343 f 315.728,32 112.252,87 1.226.169,— f 2.103.089,65 1.115.774,30 f 3.218.863,95 26.616.12 64.071,— 450.055,41 f 2.242.912,23 427.981,19 647.083,17 79.843,89 726.927,06 54.000,— 60.070.02 Hiervoor geldt dezelfde toelichting als bij punt 14. Fonds voor autobusmaterieel Saldo vorig jaar Voor afboeking tot op f 1,elk van 29 Krom hout autobussen nos. 151 t m 159. 161, 162, 165 t/m 167. 176 t/m 185, 187 t m 190 en 192f 1.226.158,— Voor afschrijving van 11 autobussen nos. 112. 113. 115. 116. 121, 123. 125 t in 128 en 135 ad f 1,— elk f 125,— 26.491.12 11.—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 429