i I HOOFDSTUK VIII. HOOFDSTUKIX. VERKEER. 35 Wegen. Betreffende de wegen en het onderhoud daarvan wor den gegevens aangetroffen in het verslag van de Dienst der Gemeentewerken. WATERSTAAT. Omtrent waterverversing en baggerwerk in de Ge meentelijke havens, kanalen en vaarten worden gege vens aangetroffen in het verslag van de Dienst der Ge meentewerken. Omtrent het scheepvaartverkeer in de havens zijn gegevens opgenomen in het verslag van de Gemeente lijke Dienst voor Haven- en Marktwezen. Uitgereikt werden 31 409 paspoorten, 16 652 bewijzen van Nederlanderschap voor reizen naar België en Luxemburg, 6 964 bewijzen van Nederlanderschap voor andere doeleinden. De geldigheidsduur van 5 066 paspoorten werd ver lengd. Gevers Deynootweg 136. Ook in 1953 exploiteerde de Maatschappij de hotels Palace Hotel, Hotel Kurhaus, Grand Hotel, Hotel Rauch en Savoy Hotel; Hotel Kurhaus bleef ook in de wintermaanden in bedrijf. Tijdens het seizoen bedroeg het aantal beschikbare bedden 1084. Er waren in 1953 24 236 gasten met 102 588 logeernachten, tegen onderscheidenlijk 25 137 en 103 856 in 1952. Het aantal genomen zeebaden (N.V. Mij. Zeebad Scheveningen) was 127 104, het aantal verhuurde strandstoelen 247 287. De totale winst der gezamenlijke maatschappijen bedroeg ƒ214.135,12. N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg-Maat- schappij. In 1953 werden 103 259 164 passagiers vervoerd, waarvan met de stadslijnen 61 669 669, met de inter communale lijnen 9 905 657 en met de autobusdiensten 31 683 838. De verlies- en winstrekening (1953) sloot met een na delig saldo van 1.036.788,82. Voor verdere gegevens wordt verwezen naar het ver slag der N.V. De Noord-Zuid-Hollandse Vervoer-Maatschappij N.V., Leidsevaart 396, Haarlem, vervoerde in 1953 op de tramlijn ’s-Gravenhage (Scheveningen)-Voorburg 4 688 774 reizigersde opbrengst van het vervoer was ƒ607.208,—. Op de tramlijn ’s-Gravenhage-Leiden-Katwijk- Noordwijk werden in 1953 7 349 482 personen ver voerd; de opbrengst van dat vervoer was/"!.574.241,—. Op de autobuslijn ’s-Gravenhage-Haarlem werden 2 912 911 reizigers vervoerd; de opbrengst was hier ƒ1.160.551,—. N. V. Westlandse Stoomtramweg-Maatschappij. Het personenvervoer werd, als in voorgaande jaren door autobussen onderhouden. Op de lijn ’s-Gravenhage-’s-Gravenzande-Hoek van Holland werden 1 262 148 personen vervoerd; de op brengst van dat vervoer bedroeg ƒ388.568,86. Op de lijn ’s-Gravenhage-Rijswijk-Wateringen- Monster was het aantal vervoerde reizigers 764 998; de opbrengst was 233.956,06. Op de lijn ’s-Gravenhage-Naaldwijk-Vlaardingen- Rotterdam werden 1 556 032 personen vervoerd; de opbrengst hiervan bedroeg ƒ568.162,82. Mededelingen omtrent de werkzaamheden aan ha vens en bruggen worden aangetroffen in het verslag van de Dienst der Gemeentewerken. Het grondmateriaal voor de hierna volgende ge gevens zijn verstrekt door de hotelhouders en door het Gemeentelijk Bureau voor Statistiek bewerkt. Het aantal aangekomen gasten in de hotels in de Gemeente bedroeg in 1953 in totaal 180 485. Het aantal personen uit het buitenland dat in de hotels overnachtte, bedroeg 102 109 57 pCt.). Het aantal overnachtingen in hotels was 682 981, waar van 301 306 44 pCt.) van gasten uit het buitenland. Van de buitenlandse gasten kwamen uit de volgende landen de daarachter vermelde aantallen (tussen haak jes het percentage van het totaal aantal gasten uit het buitenland). Duitsland Engeland België Ver. Staten v. Noord-Amerika Frankrijk Scandinavische landen 17 164 17 pCt.); 16 031 16 pCt.); 15 665 15 pCt.); 13 795 14 pCt.). 10 330 (=10pCt.); 6 270 6 pCt.); De eerste plaats bij het aantal overnachtingen werd ingenomen door Engeland, met een totaal van 57 391 19 pCt.); de tweede door de Verenigde Staten, met 54 270 18 pCt.); de derde door Duitsland met 37 292 12pCt.); de vierde door België met 30 797 10 pCt.); de vijfde door Frankrijk met 27 296 9 pCt.). Waterverversing en baggerwerk. Paspoorten enz. N.V. Exploitatie-Maatschappij Scheveningen. Tramwegen en autobusdiensten. Havens; bruggen. Vreemdelingenverkeer c.a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 42