De verlies- en winstrekening omvat de navolgende rekeningen: Debet le. f f f f Credit. f 3.871.397,97 f 878.614.93 158.173,89 f 1.036.788,82 19 Voordelig saldo der exploitatierekening Interest in rekening-courant, op beleggingen, enz., na aftrek van provision, interest op borgstellingen, enz Verschil tussen bijzondere baten en lasten Nadelig saldo Rente schuldbekentenissen Rente 316 obligatiën Amortisatie Afschrijving emissiekosten leningen 1.701.839,43 395.000,— 2e. 26.550,18 431.509.45 79.843,89 1.094.774,30 39.300,— 33.032,81 1.023.035,25 25.593,— 957,18 64.102,— 260.224,64 5.149.211,95 49.860,78 191.164,38 1.036.788,82 5.149.211,95 4e. 5e. 6e. 7e. 8e. 9e. 2e. 687.814,22 65.800,— 939.725,21 8.500,— wegen, ten laste te brengen van: de gemeente ’s-Gravenhage de N.V. Haagsehe Buurtspoor wegen Dienst der lening, omvattende a. b. d. Vernieuwingsfonds, storting Vernieuwingsfonds intercommunale lijnen: Storting Rente a 316 Fonds voor rollend trammaterieel stadslijnen, storting en rente Fonds voor róllend trammaterieel interc. lijnen, storting en rente Fonds voor autobusmaterieel, storting Fonds voor werktuigen en gereedschappen, storting Afschrijving op inventarissen Diverse belastingen Annuïteit pensioenfonds, voor betaalde annuïteit ter gedeeltelijke aanzui vering van het tekort per 31 December 1951, krachtens art. 19, lid 2 van de stichtingsakte Uitgekeerde bijslagen op pensioenen De verlies- en winstrekening sluit met een nadelig saldo van f 1.036.788,82, van welk bedrag wij U voorstellen, ingevolge art. 7, par. 2, lid 1 der overeenkomst van 1926 tussen de gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. Haagsehe Buurtspoor- 99 99 11e. 99 f 99 99 99 le. 10e. 3e. 3e. 4e. c. De Raad van Beheer: J. VAN AARTSEN, Voorzitter. B. VAN DEN TEMPEL, Onder-V oorzitter W. H. DEN BEER POORTUGAEL. L. DE BLOCK. G. JOUSTRA. J. KLOPPER. G. L. MENS FIERS SMEDING. F. VAN DE WALL. A. W. E. WEYERMAN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 430