II 25 Ontvangsten en vervoerde reizigers. ONTVANGSTEN MAANDEN 1953 1952 1953 1952 GId. Gld. Januari 1.140.129,04 1.177.435,84 9.153.757 9.454.325 Februari 1.001.592,51 974.352,82 8.080.378 7.805.964 Maart 1.040.666,33 1.050.747,62 8.349.065 8.416.959 April 1.075.053,59 1.216.460,65 8.745.250 8.602.002 Mei 1.216.934,22 1.070.300,07 8.624.628 8.553.020 Juni 1.048.352,33 1.116.233,21 7.915.245 8.402.596 Juli 1.329.251,77 1.162.601,16 9.433.459 9.304.340 Augustus 1.434.749,24 1.311.544,33 10.315.125 10.497.884 September 1.182.553,25 1.080.762,73 8.358.238 8.643.986 October 1.141.396,59 1.093.696.62 8.055.008 8.744.663 November 1.107.134,32 1.131.753,68 7.810.611 9.079.686 December 1.180.509,96 1.185.666,97 8.418.400 9.538.619 Totaal 14.107.611,09 13.362.267,76 103.259.164 107.044.044 1.563.235,78 1.358.341,84 Totaal personenvervoer 15.670.846,87 14.720.609,60 Diversen 172.355,55 157.219,53 Totaal-generaal 15.843.202,42 14.877.829,13 Abonnementen, speciale diensten, enz. REIZIGERS (EXCL. ABONNÉ’S)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 436