26 Bedrijfsstatistiek stads-tramlijnen. 19Ï.3 1952 5» ct. ct. Totaal ct ct. Gemiddeld Gemiddeld 5, 178’ 1834 2,84 1342 1327 8,55 2,01 44.291- 48.020’ 27.996’ 30.150’ 153 129 140 112 159 139 141 112 49.843’ 44.762- 155 138 136 124 12,90 18,41 185 206 197 196 16.484.864- 1.119’ 11,16 12.87 12,44 30.612’ 30.768’ Verschil in 206 190 196 182 14.601.849- 945’ 154 159 139 128 11,29 11.41 11.38 1.296.887’ 7.827.062’ ~ÏÏJ23^95Ö’ 5.487.354’ 14.611.305’ L 142.899 61.669.669 603 133 423 104 (158) 70.796.525 692.393 486 120 (181) 210.7224 9.010.259’ 9.220.981’ 6.103.066’ 15.324.047’ 144.384 65.106.772 613.439 425 111 (164) 74.197.385 699.092 484 127 (189) 1,°’ j 59 0,’” O.4’ I,29 6,” 2,94 9,” 176.752,42 455.937,42 f 8.445.070,19 26.785.47 f 8.471.855,66’ 217.84 320,82 f 1.834.772,33 5.977.608,02 f 7.812.380,35 f 1.802.848,93 6.256.969,40 t 8.059.818,33 584.434 73,540 102,’” 157,006 1,” n n reizen (Idem incl. autobussen) Opbrengst personenvervoer. Reizigers op coupons en knipkaarten 1 Januari t/m 31 Maart 1 April t/m 31 December 1 Januari t/m 31 Maart 1 April t/m 31 December 590.757 74.”’ 102,”’ 157,”’ 515,45 13,” 1 - 1O.09 - 4.” I.” - 5.” - 1,” - O.4’ - 6,” - 3,” - 4,” - 0," O,41 - 5,” - 4,” - I,74 4.” 3,” 11,” - 7,77 - 0,” - 7,14 14.” 18,” 4.” 10.” 4,” 8,” 2,42 202.662,90 541,331,83 F 8.803.813,0? 29.531.65 8.833.344.71 236,69 328,59 11,14 - 28 1 Januari 31 December 1 Januari 31 December WINTERSEIZOEN. in dienst per dag 3,” 12,” l,44 12,” Reizigers op abonnementen 1 Januari t/m 31 Maart 1 April t/m 31 December Totale reizigersopbrengst Extra diensten, mil. vervoer enz Totale opbrengst personenvervoer. Opbrengst per dagkm exploitatielengte baanlengte Opbrengst per reiziger: r n r> reizen (Idem incl. autobussen), Aantal reizigers (incl. abonné’s), totaal perexpl.km (gem.) 100 wkm inwoner Stroomverbruik. Aantal kWh voor tractie Specifiek stroomverbruik in Wh per afgelegde km Wagenpark. Motorwagens aanwezig op n n r> Aanhangwagens in dienst per dag f) Aantal inwoners van ’s-Gravenhage per 31 Dec. Baanlengte in km per 31 December Exploitatielengte in km per 31 December Constructielengte in km per 31 December. 'Definitie baanlengte etc. zie blz. 29). Vervoer. Aantal afgelegde mw. km eenmanbediening tweemanbediening Totaal aantal afgel. mw. km Aantal afgel. aw. km Totaal aantal afgelegde w.km Afgelegde w. km per exploitatie km (gem.) Aantal reizigers (excl. abonné’s), totaal per expl. km (gem.) 100 wkm inwoner. Maximum aantal motorwagens aanhangwagens motorwagens aanhangwagens ZOMERSEIZOEN. Maximum aantal motorwagens aanhangwagens motorwagens aanhangwagens Per motorwagen en jaar afgelegde km Gemiddeld volgens wagenpark op 1 Januari 31 December. Per aanhangwagen en jaar afgelegde km Gemiddeld volgens wagenpark op 1 Januari r 31 December. Per motorwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende motorwagen Per aanhangwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende aanhangwagen 1,” 12,’° 9,”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 437