27 Bed rijf sstatistiek autobuslijnen. 1953 1952 78,350 4,08 Exploitatielengte in km per 31 December Verroer. r> n n n n Opbrengst personenvervoer. n 11,75 n Ct. Ct. Totaal IO,30 12.31 ct. ct 11,16 Wagenpark. n n n WINTERSEIZOEN. n n n n n ZOMERSEIZOEN. r> n n n n Per autobus en jaar afgelegde km 1 Januari n Per autobus en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende autobus 1719 1717 Gemiddeld volgens wagenpark op 31 December. Opbrengst per reiziger 1 Januari t/m 31 Maart 1 April t/m 31 December 7.411.620 89.338 31.706.671 387.855 434 36.401.368 445.323 498 128 118’ 173 187 49.442 39.439 116 1095 122 1082 138 173 6,56 8,23 130 117' 11,11 12,74 151,61 0,60 11,07 11,18 Verschil in 42.842 39.634 151,10 0,62 6.822.955 93.938 30.905.145 425.955 453 36.475.601 502.730 535 10,34 8,40 13,35 0,49 0,34 3,33 3,53 14," 11,46 8,63 4,90 2 59 8,95 4,20 0,2° ll,42 6,92 0,'2 81,550 O.3® 13,95 Reizigers op coupons en knipkaarten 1 Januari t/m 31 Maart 1 April t/m 31 December - 0,92 2,84 10,1S 207," 1 08.667,07 286.144,48 f 4.069.158,04 33.773.37 f 4.102.931,41 107.072,93 278.020,93 f 4.481.226,48 103.719,88 f 4.584.946.36 f 920.917,46 2.754.029,03 f 3.674.946,49 25,36 8." Maximum aantal bussen in dienst per dag Gemiddeld Maximum aantal bussen in dienst per dag Gemiddeld Reizigers op abonnementen 1 Januari t/m 31 Maart 1 April t/m 31 December Totale reizigersopbrengst Extra diensten, Rondritten, mil. vervoer, enz. Totale opbrengst personenvervoer Opbrengst per dag-km exploitatielengte bus-km Aantal afgelegde bus-km Afgelegd per exploitatie-km (gem.) Aantal reizigers (excl. abonné’s), totaal per expl. km (gem.) 100 bus-km. Aantal reizigers (incl. abonné’s), totaal per expl. km (gem.) „100 bus-km. Aantal autobussen aanwezig op 1 Januari 31 December f 953.425,83 3.142.706,79 f 4.096.132,62

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 438