29 o,37 l.20 o,02 o,»2 o,09 Bedrijfsstatistiek tramweg Den Haag—Wassenaar Leiden. 1953 1952 f f f f f f f f IJ Aanhangwagens Gemiddeld Gemiddeld 188' 1956 3,83 136’ 138’ l.44 167.995,34 659.552,52 827.547,86 38.602,8 38.602,8 n ti 38.423’ 38.423’ O.02 O,02 Opbrengst personenvervoer. Reizigers op coupons en knipkaarten 1 Januari t/m 31 Maart 1 April t/m 31 December 773.7144 772 0561 1.545.7705 75.829 3.372.736 165.452 219 4.480.596 219.799 292 175.322,97 597.598,90 772.921,87 38.594- 38.594- 15 19 106 15' 15 19 108 153 Verschil in 20 20 20 20 20 20 20 20 768.4748 771.8809 1.540.355’ 75.548 3.747.936 183.821 243 4.928.335 241.715 320 15 19 11’ 15s 15 19 ll3 154 O.68 O.02 O,35 O,37 10,01 9," 9.88 9.08 9.” 8,75 O,44 O.44 6.6° 1," 3,70 l,96 38.880,14 99.642,42 966.070,42 14.020,88 980.091,30 131,72 139,90 36.119.62 87.430,92 896.472,4Ï 5.227,26 901/699,6? 120,83 127,43 7.64 13,97 7.76 23 4,18 10.37 7,97 24.607 92.728 19,339 on 385 38,108 24.517 91.631 19.333 20.389 38,074 Afgelegde Aantal reizigers (excl. abonné’s), totaal per expl. km 100 wkm. Aantal reizigers (incl. abonné’s', totaal per expl. km 100 wkm 168/ 8," 9,oi 9,79 38.591,9 38.591,9 Baanlengte: de op 31 December met sporen belegde straat- en weglengte, enkel spoor, incl. sporen in medegebruik, excl. rangeer- en ver bindingssporen. 2) Exploitatielengtede som der expioitatielengten van alle lijnen op 31 December, voor iedere lijn genomen de lengte heen en terug gedeeld door 2, excl. rangeer- en verbindingssporen. 3) Constructielengtehet aantal km spoor op 31 December, incl. rangeer- en verbindingssporen, excl. sporen in medegebruik van andere groep of van vreemde maatschappijen. Aantal inwoners van Wassenaar op 31 December Leiden 31 Baanlengte in km per 31 December Exploitatielengte2) in km per 31 December Constructielengte3) in km per 31 December Vervoer. Aantal afgelegde mw. km aw Totaal aantal afgelegde w. km km per exploitatie km Reizigers op abonnementen 1 Januari t/m 31 Maart 1 April t/m 31 December. Totale reizigersopbrengst Extra diensten, mil. vervoer, enz. Totale opbrengst personenvervoer Opbrengst per dag-km exploit.lengte dag-km baanlengte. Wagenpark. Motorwagens aanwezig op 1 Januari 31 December 1 Januari 31 December WINTERSEIZOEN. Maximum aantal motorwagens in dienst per dag aanhangwagens motorwagens aanhangwagens ZOMERSEIZOEN. Maximum aantal motorwagens in dienst per dag aanhangwagens motorwagens aanhangwagens Per motorwagen en jaar afgelegde km Gemiddeld volgens wagenpark op 1 Januari „31 December Per aanhangwagen en jaar afgelegde km Gemiddeld volgens wagenpark op 1 Januari „31 December Per motorwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende motorwagen Per aanhangwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende aanhangwagen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 440