1 35 it I iLii 1 5 2 De omzet van aardappelen bleef vrijwel gelijk aan die van het voorafgaande jaar. De stormramp van 1 Febru ari 1953 heeft weinig of geen invloed gehad op de aan voer hiervan. Als gevolg van het zachte najaarsweer vertoonden de aardappelen meer gebreken dan in 1952. De Haagsche veiling voor fruit en groenten N.V., welke de verkoop aan grossiers verzorgt, werd ook in het afgelopen jaar met goed gevolg geëxploiteerd. In totaal werd aan verschillende producten in 1953 omgezet voor een bedrag van ƒ1.591.591,61 tegen ƒ1.547.724,83 in 1952. Op de daarvoor door Burgemeester en Wethouders aangewezen plaats aan de Troelstrakade werden in totaal 5 274 394 kisten geplaatst tegen 5 874 773 in 1952. Kelders. 86 86 86 86 86 86 86 86 86 85 85 86 Januari. Februari Maart April. Mei Juni Juli Augustus September October November December 1 Verhuurd zijn aan: de Nederlandsche Middenstandsbank N.V. de boven zaal van de voormalige cantine; de grossiersorganisatie „Ons Aller Belang” een lokaal in dit pand; de „Fustex” N.V. eveneens een lokaal in dit pand en de heer A. L. Appunn het op de begane grond gelegen buffet van het cantinegebouw. Met uitzondering van de maand Januari werden ook de standplaatsen geregeld ingenomen. Hiervoor zij verwezen naar de bijlagen I en II. In 1953 geschiedde de aan voer van groenten, fruit en aardappelen door: 103 grossiers per auto; 8 grossiers per schip; 29 gros siers per auto en schip; 31 grossiers per auto en spoor; 25 grossiers per auto, spoor en schip. De aanvoer van bloemen en planten geschiedde door 22 groothandelaren per auto en, uitsluitend in de zomer maanden, door 2 per vaartuig. De volgende aantallen wagons werden gebruikt voor de aanvoer van de daarboven vermelde goederen. Met de organisaties van marktgrossiers en die van kleinhandelaren werd regelmatig omtrent verschillende marktaangelegenheden overleg gepleegd. De pakhuizen met de daarbij behorende kelders waren geregeld in gebruik. In gebruik werden gegeven in: 86 85 85 85 85 85 86 86 85 86 86 86 Januari. Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Tot stand kwamen in het verslag: 1. de vergroting van kantoorruimte in het marktkan- toor; 2. de bouw van eenvoudige opslagplaatsen; 3. de bouw van een nieuw schaftlokaal voor de werk lieden 4. de bestrating van een terrein ten westen van het por- tiershuisje aan de ingang bij de Marktweg; 5. de bouw van een nieuw portiershuisje aan de ingang Groenteweg; Door bemiddeling van het Marktwezen geschiedde het vervoer van afval van groenten en fruit gestort door winkeliers en grossiers op de markt naar het Westland. Vervoerd werd 5 630 ton, 563 vrachten, dit aantal was gelijk aan dat van 1952. 23 26 Het aantal keren, dat een standplaats werd inge nomen bedroeg 9 077 tegen 9 150 in 1952. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. gedeelten daarvan. Maand. 2 1 2 1 4 539 9 335. 36 13 4 5 2 943 5 4 2 2 4 2 1 4 7 9 3 2 1 2 4 1 1 1 1 1 59 48 53 74 136 111 125 84 68 43 75 67 Aardappelhandel. Veiling op de groente- en fruitmarkt. Leeg fust. Verhuurde panden en Standplaatsen. Aangevoerde artikelen. Aanvoer per auto of schip. Aanvoer per wagon. Overleg met organisaties uit de groente en fruithandel. Pakhuizen. Pakhuizen. Bijzonderheden. 28 14 22 55 116 35 82 70 25 16 40 36 Vervoer van afvalstoffen. 21 28 23 15 19 76 37 I 3 33 31 5 -X JD Bloemenmarkt op de groente- en fruitmarkt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 448