35 10 VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. BIJLAGE III. Inkomsten over het dienstjaar 1953. A. Havendienst. I. Algemeen. Verschillende ontvangsten 1.298,27 6.525,— II. Vissershaven. 1.053,91 10.396,50 7.800,— 1.400,70 43.526,88 III. Binnenhavens. Havenkantoor Laakhaven. 1.404,— 20.319,80 e. Pleiziervaartuigen b. Grote Markt. 1.186,60 Havenkantoor Loosduinen. 166,60 1.373,60 79.415,34 3.849,59 656,92 94.184,03 B. Marktwezen. I, Groente- en fruitmarkt. 1. Marktgelden. 55.258,86 8.422,04 Transporteren 65.575,06 139.009,18 Totaal ƒ541.038,09 k. Verschillende ont vangsten a. Havengelden b. Kraangelden c. Kadegelden d. Opbrengst wegens levering van duinwater aan schepen e. Verschillende ontvangsten 3.208,12 71,30 68.016,55 1.768,63 446,40 *n Liggeld per half jaar 29.074 99 397,50 10.954,97 114.366,80 1.626,25 4.734,30 955,- 4.964,88 126.647,23 10.195,59 a. Standplaatsen (boeken) b. Standplaatsen (bloemen) c. Riviervismarkt 1.211,40 190,95 2.266,80 13,84 24.548.60 78.041,74 b. Plaatsengeld c. Halrecht d. Pacht cantine e. Verschillende ontvangsten Havengeld per reis g. Havengeld per abonnement h. Liggeld per 14 dagei J u iif j. Pleiziervaartuigen 115,— 72,— - 5.662,09 4.654,11 -- 65.575,06 C. V i s a f s 1 a g. Van 1 Januari t/m. 30 Juni 1953. (Op 1 Juli 1953 is de afdeling Visafslag overge gaan naar de Gem. Stichting voor het beheer van de Scheveningse Visafslag). a. Inkomsten uit heffingen Vis101.546,14 Haring12.820,66 Transport f 65.575,06 139.009,18 2. Opbrengst van pakhuizen enz. a. Huur van de veiling- inrichting f b. Huur van pakhuizen en kelders c. Pacht cantinegeb. d. Huur van grond e. Opbrengst duin water Opbrengst toegangs kaarten g. Opbrengst vuilaf voer h. Opbrengst visstand plaatsen i. Verschillende ont vangsten Marktgelden. a. Standplaatsen f 31.769,34 b. Opbrengst vishallen. c. Opbrengst rijwiel stalling d. Retributie markt kramen Heffingen voor het gebruik van de loswallen Achterstallige ontvangsten van vorige dienstjaren Veilinginrichting marktwezen Surplus pacht cantine marktwezen Surplus pacht cantine visafslag II. Algemene markt. a. Herman-Costerstraat. a. Standplaatsen (groente) b. Standplaatsen (bloemen) c. Opslagplaatsen. a. Havengeld per reis, 81.433,90 b. Havengeld per abon nement c. Liggeld per 14 dagen d. Liggeld per halfjaar 4.581,— 1.156,20 1.995,— 511,42 -89.677,52 4.149,55 2.730,54 1.541,95 14.366,23 - 111.773,65 -- 177.348,71

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 453