36 36 6 7 I 550,— J Memorie. I I VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. Lasten. Werkelijk bedrag. Werkelijk bedrag. Ut. Baten. Art. Oorspronkelijk. Na wijziging. Na wijziging. Oorspronkelijk. VI. 18.985,14 12.960,— 890,— 890,— 1.123,70 5» 2.195,18 XI. 2.400,— 29.720,— 30.920,— 29.922,51 128.555,94 Totaal der lasten 134.100,— 134.100,— Totaal der baten 124.270,— 124.270,— 121.303,51 Batig saldo 9.830,— Nadelig saldo 9.830,— 7.252,43 ff ff f 128.555,94 134.100,— 134.100,— 134.100 128.555,94 -uitgaven over 1953. Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. Uitgaven. Inkomsten. Art. Werkelijk bedrag. Na wijziging. Oorspronkelijk. Na wijziging. Totaal der inkomsten 346.035,— f 346.035,- 190.000,— Totaal der uitgaven 190.000,— 346.035,— f 346.035,— ff ff I 548,97 4637 ff ff ff ff 2.000,— 136.935,— 95.200,— IX. X. I. II. III. IV. Hypotheekrente Rente in rekening-courant Rente uit anderen hoofde Door geldnemers betaalde kosten van schatting en onderzoek Vergoeding voor vervroegde aflossing Boete voor te late betaling Vergoeding van onkosten door geldnemers Vergoeding voor het door de Hypotheekbank gevoer de beheer enz. a. van het Noodhypothekenfonds b. van het Rijkshypothekenfonds Gezien: De directeur, F. BEKINK. Memorie. Memorie. 200,— 250,— 100,— 500,— Memorie. Memorie. 1.320,15 9.088,08 10.408,23 847,94 'II. ill. IX. Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. De administrateur, A. ARINK. V. VI. VII. VIII. I. II. III. IV. 12.960,— 1. II. III. IV. I. II. II V. Memorie. Memorie. 150,— 94.400,— Memorie. 92.650,— Memorie. 100.000,— Memorie. 90.000,— Memorie. 4.500,— 2.841,33 47,34 25^— 45.- 227.10 47,90 511,50 f 111.900 ff ff ff fWl.OOO,— I 700,— 1.500,— 111.021,60 1.462,70 1.788.79 I Verlies bij executie Diverse lasten Afschrijving op dubieuze debiteuren 150,— 117.000,— 700,— 1.500,— 90.785,66 ff f 200,— 250,— 100,— 1 500,— i f 134.100,— III. Rekening van kapitaalsinkomsten en 100.000,— Memorie. 90.000,— Memorie. 111.900, 2.000,— 136.935,— 95.200,— Hypotheken Teruggave aan geldnemers van door hen gedeponeerde gelden Aflossing van kapitaal Overboeking naar nieuwe dienst Op te nemen kapitaal Door geldnemers te deponeren I Aflossing op hypotheken I Overboeking van de vorige dienst Rente van het kapitaal Rente in rekening-courant Rente van door geldnemers bij de Hypotheekbank gedeponeerde gelden Rente uit anderen hoofde Kosten van schatting en onderzoek enz. Oorspronkelijk. 104.050,— 95.200,— 144.785,— 2.000,— 104.050,— 95.200,— 144.785,— 2.000,— GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. II. Rekening van baten en lasten over 1953. Verhaal van pensioensbijdragen enzI Vergoeding door schuldenaren voor bemoeiingen der Hypotheekbank in zake de exploitatie hunner panden Diverse baten Algemene onkosten: a. personeel b. vergoeding aan de Gemeente voor gebruik van localiteit enz c. pensioenslasten d. kosten van ongevallenverzekering e. kosten van invaliditeitsverzekering f. kosten van keuring en ziektecontrole g. bureaukosten, drukwerk, zegels en diverse on kosten h. uitkering aan de Gemeente wegens bijdrage in de kosten van beheer i. belastingen enz

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 464