I 36 36 10 11 v--v"'- VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag, Baten. Lasten. kt. Werkelijk bedrag. Art. Na wijziging. Oorspronkelijk. Na wijziging. 26.975,88 26.535,— 26.535,— Rente van het kapitaal I. Hypotheekrente 22.110,— 23.475,— I. 22.127,29 100,— 100.— Rente in rekening-courant Rente in rekening-courant II. Memorie. II. 85,— 82,70 Memorie. Memorie. Rente van door geldnemers bij het Fonds gedeponeerde gelden Rente uit anderen hoofde III. Memorie. III. 200 194,14 Memorie. Memorie. Door geldnemers betaalde kosten van schatting en onderzoek Rente uit anderen hoofde IV. Memorie. Memorie. IV. 3.10 Memorie. Memorie. Vergoeding voor vervroegde aflossing Kosten van schatting en onderzoek enz. V. Memorie. Memorie. V. 5, 5,17 50,— 50,— Algemene onkosten Boete voor te late betaling VI. VI. 2.500,— 2.700,— 2.520,15 22.95 Memorie. Memorie. Verlies bij executie Vergoeding van onkosten door geldnemers II. VII. Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. Diverse lasten III. Diverse baten VIII. Memorie. Memorie. 1\. Afschrijving op dubieuze debiteuren 225,— 2.075 >5 27.007,10 26.685,— 26.685,— Totaal der baten Totaal der lasten 26.685,— 26.685,— 24.924,28 Batig saldo Nadelig saldo 2.082,82 27.007,10 26.685,— 26.685,— 26.685,— 26.685,— 27.007,10 -uitgaven over 1953. Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag Inkomsten. n. Uitgaven. Art. Na wijziging. Oorspronkelijk. Oorspronkelijk. Na wijziging. I. Hypotheken Memorie. 129.800,— I 129.800,— 129.800,— 129.800,— Memorie. Op te nemen kapitaal I. II. 54.800.— Memorie. 54.800,— Door geldnemers te deponeren II. Memorie. Memorie. II. Teruggave aan geldnemers van door hen gedeponeerde gelden Memorie. 96.355,— 50.000,— 96.355,— 20.230,— 50.000,— Aflossing op hypotheken III. IV, Aflossing van kapitaal 96.355 96.355 Memorie. Memorie. Overboeking van de vorige dienst IV. IV. Overboeking naar nieuwe dienst Memorie. 4.800,— 280.955,— 20.230,— Totaal der inkomsten Totaal der uitgaven I I Werkelijk bedrag. NOODHYPOTHEKENFONDS. II. Rekening van baten en lasten over 1953. De administrateur, A. ARINK. 20.230,- ƒ280.955,— ƒ280.955,— 4.800,— i III. Rekening van kapitaalsinkomsten en 280.955,— Geldleningen onder tweede hypothecair verband ingevolge de Rijksfinan- cieringsregelingen ter bevordering van de bouw van woningen Oorspronkelijk. Gezien De directeur, F. BEKINK. 20.230,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 467