37 64 aanvragen voor 3 530 909.250,— 3 594 aanvragen voor 928.380,— 965 aanvragen voor 284.215, 2 629 leningen voor 644.165, C. van 233 aanvragen voor 2 350 aanvragen voor 829.822,— 2 760 posten 567.177,29 ingekomen zijn in 1953 De gemiddelde beleensom voor: a. goud, zilver en juwelen b. textiel en lederen kleding c. diverse goederen bedroeg per belening in Bijkantoor A respectievelijk 56,12, 13,12 en 27,09 en in Bijkantoor B respectievelijk 47,84, 14,56 en 23,88, terwijl gerekend over beide kantoren te samen de gemiddel de beleensom respectievelijk 50,87, 14,03 en 25,15 bedroeg. In vergelijking met 1952 was de gemiddelde be leensom van beide kantoren in 1953 respectievelijk 3,15 hoger, 1,74 lager en 0,83 hoger. Woninginrichting Rijwielen, bromfietsen, inval.wagens Kleding, schoeisel, textiel Fornuizen, comforen, geysers Naaimachines Wasmachines Kinderwagens Muziekinstrumenten Stofzuigers Haarden, kachels Schrijfmachines Uurwerken Radio’s Diversen zodat werden uitbetaald tegen 1 794 leningen tot een bedrag van 399.265, in 1952. In 1953 zijn dus meer verstrekt 835 leningen met een bedrag van 244.900, 490 553 53 121 67 35 74 46 172 11 2 32 17 Afgewezen en ingetrokken werden 910 aanvragen voor 265.500,—. Op 31 Decem ber 1953 waren nog in behan deling 55 aan vragen voor 18.715,— I. Leningen op schuldbekentenis, voor verstrekking van contant geld. Op 1 Januari 1953 waren in behandeling van het vorig jaar: zodat werden uitbetaald 14 021 leningen voor ƒ3.402.767,72. tegen 12 703 leningen tot een bedrag van 3.095.099,54 in 1952. In 1953 zijn dus meer verstrekt 1318 leningen met een bedrag van 307.668,18. Het voor ondernemers gefinancierd bedrag 567.177,29 werd als volgt besteed: 1 087 posten 277.807,60 „4.172.175,72 16 371 aanvragen voor 4.232.589,72 Afgewezen en ingetrokken werden 2 080 aanvragen voor 756.157,—. Öp 31 Decem ber 1953 waren nog in behan deling 270 aan vragen voor ƒ73.665,— Er werden uitbetaald 774 vemieu wings voorschot ten ten bedrage van 315.041,15 en 1 813 ver- delingsvoorschotten met een bedrag van ƒ205.954,41. Het aantal vemieuwingsvoorschotten daalde in het verslagjaar met 42 en het verstrekte bedrag met 5.924,80. Het aantal verdelingsvoorschotten nam zowel in aantal als in bedrag toe, n.l. 138 en 22.524,95. In 7 gevallen werd door de Politie beslag gelegd op een onderpand. In 2 van deze gevallen was op 31 December 1953 nog geen beslissing genomen. II. Leningen op schuldbekentenis A fbetalingsfinanciering Op 1 Januari 1953 waren in behandeling van het vorig jaar: In 1953 werd in 254 gevallen aangifte gedaan, dat het beleenbewijs was verloren of op andere wijze in het ongerede geraakt. Op regelmatige wijze zijn deze beleningen afge wikkeld. 10.031,77 34.522,72 20.148,85 4.283,43 12.855,25 5.615,91 31.701,67 2.376,50 188,50 6.956,40 2.715,27 ingekomen zijn in 1953 16 138 90.978,07 66.995,35 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CREDIETBANK 19.130,— 60.414,— 2 99 JJ >5 >5 99 99 99 99 99 M 99 91 99 99 Leningen op schuldbekentenis. B. Voorschotten op pensioenen. Art. 20, 4de alinea van het Bankreglement. Art. 20, 1ste alinea van het Bankreglement.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 473