I I 1 5 I I i l I ii 11 I I I I 1 |^i|| wn On nd Tt cn nd —s O s-s* s-i CM CM* CM ill ssglgg 11 37 i i H H- I d II I i 3 r r 1 Jï ih g 5 I 5 5 5 ”c «5 o. a (7) s 3 s 1 5 3 I I s I. wn" NO i s 5 J 5 5 i 5 3 S I I 5 I 3 I S I I I I L L L L® L oo */n on O xt xf CM Vi c V, xt r--, OO en 00 O On restueC'Cer'' St IZN ND 00 OO 00 ii 33S3 I I °Ï5 1“ •S I as! 5 I I VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CREDIETBANK. no re re R R R R R CM r« i wn xt wn on wn wn R R R p- 3 ON NO CM re re On 00 ON CM re St Tf IT) IT) IT) V) on On On On on on *-x *-f T—< 5 ei ctt ■5 u CQ bi) - 45 ■j a ND OO CM C -o •o v cc -o 3 c ee ft. S •o 5 "c C5 a« 15 <75 re Vi On ’5 s‘ S bi) i- bit cO ■5 bi) S3 *s 5 wn CM oo s S o bi) re bi) re 45 U cc M a V CQ 5 "c IX bi; re j- CQ bi) re u bi) - ~z bi> re •O CQ •B 00 CM* CM 15 oo no oo xt xt wn f<) VN st Z) st wn xr ,-4 xt nd wno\cMNooor- s—i s-h 04 CM CM CM o> «n cm o* o ND O CM O O Wn ON OO xt cM no re wh wn s—s—s—I CM CM s— on 15 in c 8, <Z) "u *N s re V, .s D 2 re Wn V) re re wn re .E <D o 5 CT 3 _CD 0) i CD on in o* NO oo re" O' ON Xt NO* re OO OO NO OO ON* CM CM NO Jj E u <u O <5 ex s CT <D E -E 5 ”O Q. 3 ■-g U N 0 on in O' CM oo^ O' oo CM* CH On CM NO CM »n CM On C Q- c _5 -D ■^5 *R a> 0 8 •i •o' o O Vi ON •E 5 00 oc u H cm m r- O r- oo r- oo K - CM sO CM* C*N CN CM rr Os Os' CM oo O oo no on un w- *n ’ey o on tT ND cm" co »/n Tt nd" CM CM CM CM CM CM '■*-> R R R R R m s-* NO CM ON OO CM ON rf 00 On CM CM s- CM CM NO Tt cm mcninst m on rt 83S !?^S O cn cm CM 8 CM 2 c s Q un wn O 1 O O r- un I v~> V? V? <s-? st cm O' O on m oo oo O m on oo r- m X) ON E Q *8 co st O\ <n st m m O', o m O' ON NO ON NO s—> 00 st r- Tt ON ON O' m rt wn no no vn O oo un iz~> nd r- a r-" N V,-f •n -st un m’ rn nd */n o Os CM I 00 r- L On vn c<T CM O rn ON O' - n* s s 2 4) O 2S o-° ON CM CM «Z-; ON N I CO On O CM re sf st ‘CT V) VN On Ch On On On On 2 3 O 2 E ■8 8 8 E V V 0-0 •x r» «t r' r. r. r- r, dcm d st •sf «/n no ■sf »n s-s OO ON ON t". NO NO oo r-‘ oó oo un CC -• V) m en Tf 'ci nd nd ^,°o un -rtso ”5 On Xf un oo oo vn oo cn m’ On CM oo cn CM r<, re OX OO CM CM ON OO CM C' OO NO Xt xt n st V) \D 2! Pi rx r- «x r\ C' re in x O ststststst V) R R R R R OO CM 5^3332; _-odoC--Tf en cm cm m en cn R R R R R^ 2£ ■S2 E 8 -O ao a 8 a c H o-E o O:s c I *C Cd C C 5 C< £££3*3 A v« rt xf r- s- m cm !2 R R R R R I I vyun»/n I I vn nd" nd «n nd un cm no no wn m »n on nd »n Xt NO* ON xt CM* en xt xt o r- vn I un I I r—- I I vn un vs ax #x rx ex m xt xf on >n xt r~~- C- On CM o CM CM xt un cm CM t"-" re rn no XxtNDr*-)r*e CM cm xt re cm m xt re On t" s— 00 F" OO Os vn 5 .2 2 .2 c S> c o> <u g c .2 c Rgo2s2g S-g S g g !s> lig <83 *S’ö oS^ c c IOX 2É |S O-o R R R on n© xt r- re «n on^ cm^ r-^ O_ we xt xf" oo" we" xt" ON ON CM OO ON s— On On Xt we O re r- cm xr on CMNOOOxtxt^- CM CM CM oo no xt CM CM wn cm^ cm^ oo oo, rn r~" re" cm" xt" xt" wn" CM CM CM CM CM CM 5=oSö3 re re re" Je re R R R R R xt re on wn re oo oo on xt re no re we nd c- we o© xt ON ON NO OO NO OO xt" Xt Xt xt we we «n R R 1.1LI CM On" CM C- O On" On t OO O xt NO F-; O^ ON O On xt on wn re nd re oo r- CM CMNextxtxf stWNOOO-© oo cm cm x-i wn wn wn xt re cm NO 00 ON -x CM CM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 476