1 I ii li ili R E-O.S ■XTJ g ca 1L F i ilL 11 I I b a< lt I I H 1 i 1 1 Oh I LU 0 _0> .5 J u 7? O co Iih JPi hh ’hl =-«1 8 38 I H 1 O g«ï?SÏS?Sss8 11 if °IL 3 5 12 s -z S s •o 1 op o d I o i 5 g> •6 5 S 2 3 5 25 8 9 s L oT S iri *xi CM cm I I 3 3 m Bs O'S <U V È’S* o i O sj u h ff-E o8^ I o LIL L L L L L L L L L tdoVd\CN^d-^^O^ r—xxw->r-'00ir>Q>o\xmm cMoor^cMooTtr-rno\o^\©Os oo O' Q\ cd rt cd o oo rd rf OO'OtNC-'C'C^’t'Orrio I s co o as s-s i ji! ••cs| ^-—- 5 5 2© s s cn I to 8- O ’1 O» i I -ëf Hl - 5 - M - ÉÉÈÉÉÉEÉÉÉÉÉ 5 I. I. i. I. I I. I. I. I I. I. i. VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING R R CM moo'©0s'©ooo'moom ir, O C O' x - r- rf ir, «/-> tJ- m m o fC oo O' oo O oo m m •n m «n ■g 2 hsls-s X CM m O' O' m m m •o s© O CM •d 3 RS CA O 'i. O 5 c ‘5 ‘5 i 8 u •o 00 I H cd 5 c V -X f 8 S 00 1 2 O' 3 cm S e* Jc ■J •o 00 M d O H VI "s o» “u 0) qo i Q O> -o -Q 16 i «o ro c cd o OJ JÜ ,E 5 o _o> <o cn T5 oo m 00 <7s O' 00 r--x'DX’t>xxrroxx 0'tfxr'\00r'-oxe\0'C C O x (M x cm tr cm (N't x mmmmmmmmmmmm ^RRRRRRRRRRR H vd 8 CO r- O tT iT) w-> o V) e c rj- x x O' Tt tj- m m m m cm rs r) (N (N n 3^rnOC!:'ïcOOO'Ln 00 1 CM Tt o\ IZ) -O' O' v"> ex'Cr'X’tXTttr’tox 'jO'xO'O-F'XxxeO' r-cMr^-ir^msDixioo irj oo O O iC) 't to r^_ rf O C) td O' 'd ’4 O' - rd *d \D C l O \O X X, n rT X CM CM CM CM R R SS O'S 5 00 V a '5 1 i a a J. rd rt CM CM O' rd 'd OO oc fd 00O -E J2 8 u "O 00 1 is 8>8 o 1/1 c -O O E 2 E E «mi! WO d O tr x rr O' 'C 'o TtCMOs'Cr-mCN'ctCMCM'© rt 00O' CM Tt Nt CM[O' r- O' ro \d oo CM O' O rd rd CM oo <d s© •z', i/~) \c ro m r^i m m r*^ rn 5 o 'C^tor-O', \C>'Or^>'Dr' XO'V^O', 0\N'0’- O't'-CMOO O'r-O’^-CMO'O^M-'DCM’l- CMCMmrr^CM’—'CM-— I oo X oo r-, 5 o - TT q -r m oo O'OO'O' X sC ‘O\C'C *o C M - in n *0 o "t O - -o*— rtm unxO' cno'cnt'-xr-vi'© rn O' TT o OO «O CM OO CM cd cd r-' cm Tt Tfr cm CM m' r-‘ i/^i/^iZTi/^'^Ttrnrnr'-jrororr-i ^RRRRRRRRRRR rdrdrdcM CMCMCMCMCM S t B E S E V O’ .s -1 ■s o 3 J5 (D *T> a o> "(B e jQ _5 16 <6 c O) n 9 i“ 2 O f'E V SSL ui .|2X - S'= - ■O C V &5 G S <M .2 e r*i TT «/-) «O O' O' ’-’CMc^mVl'OOOOOO'©’— - oooccMOr^—•O''©—-occM rn CM CM rn CM CM CM m CM 4-< ■»—■»-<■«—•-*-» -i-< <-< ♦-> cm m O' O' m rj rr cr C 'C x x O' - CM CM O' rd J- oó CM cm cn cm m cm m 5 "H I 8 t Ef S O O' \C XO't^i m ViC'-CM O'. X O Xi O'rr. x, XO' x, ir, rt ’t(MT)‘r)O'frxxrlmv'CM O' rd O' OÓ Tl- •Z' ud -rt C~- ud O' -t O x o x rj n N n n N x I i dTS xi'OV'Or'tr ’ÏO'OC ’t X tCTtCM O oc M oc Tt x rt rr rr O o vd </d O' rd rd oo O' O' wd oo 'd r-'-r'xinNox> - oom mmmmcMCMcM *cm—'CM O' CM i O m m F'- O' oo CM Tf O<Z1’J\CiZ)OXTrcMC’-OO oo^o^r^ooo^'CTroooo’T vdooTf\dcM'©O'rdTi:cdrdr-3 r'r'Oor''D«r>Tf’e'd-TFxFTj- r- ir) ei O - x M <cj rj-oc O r- 0'0' 'em O' O O O'. X. rt r rj- O r-, o r-, x, x tT 'O »d cm cd rd MO cd qo oo O' m 2?8s Or-'CM 'D’oo'moooooo O'XO'CMO'’tO'0'^Xim- - OON 'O r'C'M 'O o x x F" m m O r- m cm 'O m o O' m «moo'r'F^'©oocMrt m'©cMr"'r‘-oow">'©Tr‘nTto oxo'Cr''or^xx\DXF' X o e O O' - - X O'. X - xe^rx r-xeoO'XtM 'OO'xT'Otx x x N e CM 4 d d x x td d d O C CMCMCMCM—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 491