n I 1 I I I I s I I I 38 I I J 15 R - y Hl fil - 31 r fa fel VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING Bijlage VIII Bijlage IX Pet Pet - 2,5 80- 90 - - 90 70 - - 2,0 80 - - 80 60- 70 - - 70 50 - - 1,5 60- - 60 50 - - 50 40 - - 1.0 40 - - 40 30 - 30 - -30 20- 20 - - 20 - 0,5 10 - 10 - - 10 Ongeorg. Georganis. Ongeorg. Georganis. Ongeorg. Georganis. Ongeorg. Sociale voorziening Groep A Sociale voorziening Groep A Aantal uitkeringen X 1000 ^^Aanta' uitkeringen in pet. Bedrag der uitkeringen Aantal uitkeringen Bedrag der uitkeringen x 1.1.000.000 I Bedrag der uitkeringen in pet. Sociale voorziening Groep B Georganis. I I I I Sociale voorziening Groep B Aantal uitkeringen en bedrag der uitkeringen krachtens de Sociale voorzieningsregeling Groep A c.q. Groep B aan georganiseerden en ongeorganiseerden. Aantal uitkeringen en bedrag der uitkeringen in het pct. van het totaal krachtens de Sociale voorzieningsregeling Groep A c.q. Groep B aan georganiseerden en ongeorganiseerden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 494