38 16 I VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING B. Gesplitst naar leeftijdsgroepen. Leeftijdsgroepen. Bedrüfsklassen. 0,2 4 Totaal 0,9 Uitkeringsperiode. 27 1,3 1 981 100,0 Totaal 1 981 BIJLAGE XI. 23.142 53 en meer weken Overzicht werkzaamheden afdeling Onderzoekingsdienst. Huiscontróle. Onderzoeken na eerste of hernieuwde aanvragen om uitkering Tussentijdse controlerapporten Fraude-afwikkelingsrapporten ter regeling van de terugvordering Nacontróle M 155 2 3 39 10 9 159 405 2 319 115 440 10 147 22 94 1 18 1,1 4,7 30 40 50 60 64 11.737 5.647 3.150 2.608 104 175 458 468 535 238 3 1 981 92 108 102 273 451 402 309 244 In pCt. van het totaal. In pCt. van het totaal. 7,8 0,1 0,2 2,0 0,5 0,5 8,0 20,5 0,1 16,1 5,8 22,3 0,5 7,4 Aantal personen. 5,3 8,9 23,1 23,6 27,0 12,0 0,1 100,0 In pCt. van het totaal. 4,6 5,5 5,2 13,8 22,8 20,2 15,6 12,3 Aantal personen. Totaal C Gesplitst naar uitkeringsperioden. 1 week 2 weken 3 46 weken 7—13 14—26 27—52 Aardewerk, glas enz Diamant Grafische bedrijven en fotografische ateliers Bouwbedrijven Chemische bedrijven Hout, kurk en stro Kleding en reiniging Kunstnijverheid Leder, wasdoek en zeil Oer, steenkolen en turf Metaalnijverheid en scheepsbouw Papier Textiel Voedings- en genotmiddelen Land- en tuinbouw Visserij en jacht Handel Verkeer Verzekeringswezen Overige bedrijven Huishoudelijk personeel Ongeschoolde arbeiders Hoofdarbeiders (voor wie geen vak kennis is vereist) 1) De groeps- en straatcontröle constateerde 322 gevallen van fraude; een totaal bedrag van 49.374,85 aan verzwegen inkomsten moest worden teruggevorderd. BIJLAGE X. Gemiddeld aantal personen, dat uitkering krachtens de Sociale Voorziening A en B genoot. A. Gesplitst naar bedrijfsklassen. Aantal personen. 18 t.m. 25 jaar 26 31 41 51 61 64 jaar en ouder 100,0

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 495