it 1 ff iï ■S3 1 I I i lil i 1 iii s UI »w Lfiij im i e SM i is iiiÊli J£J M J r \D vi oc il |Só flji ill i 1 4 hl 1 |f S hi 5 il shï* ós fffsa 1^ lit 21 38 38 s Jt s 1 i I Mi Ml i a J I J I II §h?5 □KssagssssKaapRass s :g m iMf; - sês s s gsa ^iR2|sgsSjSsgs §j gg s a: - fl "1'2 I s •S, s a: aS£S83 s s R a 3 8 SS s 8 3 5 822 00 8 3 -* 8 s 8 5 “8 R823a8 22§ S 3 ^52 8 5 5 §5 ■I 18 19 ■g .1 s 5 8 I 3 a -- S iS 5-§ o.S h s 3 8 8 a£8 s s d J S 1 5 aas s ass ênr^r^ tt co \o 0- 0 'O 04 CO 00 M2 ©o6;j 58 as 5 jjr '2- 555 Si^-SerS-S rnmcn co 04 co co co iia i i i i i i _A 1 ■3 JE I 1 S53 3^5^53 P 8 8 K 32 s 3 3 S s S-ê-S §8 E-S _- g co co ca co co ca oo co g co oo co co co co as co cc i t j<i 1m! 5 S S £-1 Si ïi s 5 S l S c .s g =-g hn 5 VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSON LS VOORZIENING CJ --oo oo X I 04 O'. 'C 04 02 eo w. N VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING 2 ni M2 O' oo s 04 oJ 50 oo O\ o- 04 2 22 O Tr04V204^0^cO*rio4^04 0-'Tt— M2 M rs o NrMCIN <N -2 --2 2-2^ OO— O 01004 04 O 04 04 04 04 04 O 04 04 04 ÏCL - -Tt O. TT Tt^r-O - W2 V2 V2 Tt-r- <O Tt- CO coco— co CO 04 co co 04 CO co C004COC004 COCO CO —co co J. -''046 CO 04 M2 M2 O E .E i 3 E 5 *5 I 1 .2 ■o a a co ca co co oo g '*- ■g s 2 >4 XJ 04 04 04 ^£2.^2. ^.2^. ^5,51 ■4 04 04 04 04 CO cn c*^ iii ii i i i i i i 22.^ 2.CL jo -<N- rn<N r, g N

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 497