42 ncf sf 1 Overzicht kraamklinieken. Naam kliniek. voordelig. nadelig. 637 39 7 844 49 1 031 f 16.441,20 f8.633,99 1 243 169 12 12 166 4 519 5 017 22 20 10 545 I Aantal specialisten en artsen Aantal bezoeken Aantal bestralingen Kliniek „Frankenslag”, Prins Mauritslaan 55 R.K. Vrouwenkliniek „Bethlehem”, Prinsessegracht 8 Emmakliniek, Parkweg 21 Oranjekliniek, Oude Schev. weg 42 Kraaminrichting van de Loos- duinse Ziekenverpleging, Wilhelminastraat 73, Loosd. Kraamkliniek van de Gerefor meerde Ziekenverpleging, De la Reyweg 297 Kraamkliniek „De Volharding”, Nieuwe Duinweg 24 58 459 131 248 61 404 834 1 106 272 5 976 4 180 2 890 2 500 1 272 972 757 157 333 731 Wijkverpleging. Aantal bezochte gezinnen Aantal bezoeken Aantal wasbeurten Aantal malen laatste hulp verleend Aantal injecties Poliklinieken. Aantal consulten door specialisten Aantal kleine operaties Aantal inentingen Aantal diathermiebestralingen Aantal hoogtezonbestralingen Aantal infraroodbestralingen Aantal injecties Vereniging voor Ziekenverpleging te Scheveningen, Duinstraat 19. 110 60 40 55 50 16 1.233,20 4.084,63 101 71 26 465 21 877 1 935 96 9 729 15 322 37 699 4 116 1 758 169 4 250 1 267 4 358 18 44 14 38 832 15 524 19 746 371 2 904 14 1 396 Huisbe zoeken wijk- kraamver- zorging. Aantal bedden. wiegen. Nutskliniek, Achterraamstraat 15. Het jaarverslag vermeldt o.a. de volgende gegevens. 2 307 33 432 I 688 I 17 272 1 056 1 12 684 Poliklinieken van „De Volharding”, Gedempte Burgwal, Gouverneurlaan, Mient en Rhijnvis Feithlaan. Aantal eerste bezoeken Aantal vervolgbezoeken Aantal bezoekers voor uitwendige geneeswijzen Aantal bezoekers voor „medische” behandeling 189 707 Door de „Zuiderpolikliniek"Van der Duynstraat 177, werden geen gegevens voor het Gemeenteverslag verstrekt. 11 454 10 116 i 11 668 3 323 Poliklinieken, Consultatiebureaux voor Tuberculose; Wijkverplegingen. Algemene Haagsche Polikliniek, Prinsegracht 43, Varkenmarkt 11 en Rhijnvis Feith laan 12. Aan het jaarverslag van deze instelling is het vol gende ontleend. Consulten specialisten Consulten huisarts Consulten tandarts Hoogtezonbestralingen Diathermiebestralingen Injecties De rekening over 1953 vertoonde een nadelig saldo van ƒ2.222,89. 5 095 584') ±5000 Betekent, dat hieromtrent geen gegevens voor J) Exclusief de op 1 Januari aanwezige patiënten. R.K. Vereniging „Het Wit-Gele Kruis”, Snijdersstraat 28. Kraamverzorging Verleende interne verzorgingen Wijkkraamverzorgingen Aantal malen verleende assistentie bij bevallingen. Praenatale bezoeken j Financiële uitkomsten Aantal j voor zover vermeld In 1953 Verpleeg- verpleegdedagen I patiënten.! patiënten? 57 24 599 517 Aantal geborenen in 1953. Aantal keuringen voor bedrijven enz Aantal keuringen volgens de Ongevallenwet Aantal gezinnen voor huisbezoek Aantal ontsmettingen Aantal woningverbeteringen Aantal sanatoriumuitzendingen De rekening vertoonde over 1953 een nadelig saldo van ƒ2.359,93. het Gemeenteverslag werden ontvangen. Verpleeg- i dagen babies. I Perso neels- sterkte op 31 Dec.’53. s-Gravenhaagsche Vereniging tot Bestrijding der Tuber culose; Consultatiebureau Waldeck-Pyrmontkade 2 met kringbureaux te Scheveningen en Loosduinen. Aantal ingeschreven nieuwe patiënten14 183 waarvanlijdend aan t.b.c348 patiënten lijdend aan inactieve t.b.c271 verdacht van t.b.c9 geen t.b.c hadden13 555 Reeds ingeschreven patiënten15 350 waarvan: lijdende aan t.b.c919 patiënten lijdende aan inactieve t.b.c4 087 verdacht van t.b.c9 geen t.b.c. hadden10 335 Van de ingeschreven personen waren in totaal: lijdend aan t.b.c lijdend aan inactieve t.b.c. verdacht van t.b.c Aantal personen overleden aan t.b.c.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 49